Làm sao để nhận được khuyến mãi của Dafabet?

Để nhận được thông tin mới nhất về tin tức và chương trình khuyến mãi, vui lòng chắc chắn khi đăng ký tài khoản bạn đã đánh dấu vào ô trống phía dưới dòng chữ “Tôi muốn nhận được thông tin về chương trình khuyến mãi và tin tức cập nhật mới”. Nếu bạn đã không thực hiện việc này khi đăng ký, xin vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng, nhân viên chúng tôi sẽ giúp bạn thay đổi thông tin đăng ký.