Làm sao để tải cửa sổ con của trang Thể thao Dafabet?

Bạn có thể thử các phương pháp sau đây:

Hãy đảm bảo rằng bạn không bật chọn chặn cửa sổ pop-up. Tạm thời vô hiệu hóa tường lửa/ chương trình bảo vệ hoặc thêm Đường dẫn Dafabet vào danh sách cho phép.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, xin vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Xóa lịch sử/cached trên trình duyệt Internet đang sử dụng.