Làm thế nào thay đổi thông tin cá nhân trong tài khoản Dafabet?

Nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân, bạn có thể vào phần “Hồ Sơ Của Tôi” trong mục Tài Khoản Của Tôi. (Trên cùng bên phải website)

Nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi qua Email hoặc Chat Trực Tuyến. Bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng của chúng tôi sẽ sẵn sàng trợ giúp bạn. Khi xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đăng ký của bạn.