Tại sao một số phần đồ họa của web Dafabet không hiển thị?

Có một sự cố xảy ra khi sử dụng phiên bản cũ của Adobe Flash Player khi hiển thị đồ họa Flash. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Adobe Flash phiên bản 9 hoặc mới hơn.

Nếu vấn đề vẫn tiếp tục xảy ra, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng.