Tôi đã có tất cả những yêu cầu của hệ thống trên nhưng tại sao tôi vẫn không thể xem được video trực tuyến?

Nếu bạn có Tường Lửa ( phần mềm/ phần cứng an ninh) Hoặc phần mềm bảo vệ có liên quan khác đang chạy trên PC của bạn có thể đã ảnh hưởng đến kết nối vào trang web. Bạn nên tham khảo hướng dẫn cài đặt của nhà sản xuất hoặc liên hệ trực tiếp về vấn đề cài đặt / cấu hình phần cứng.