Cách xóa vĩnh viễn tài khoản Dafabet?

Hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Nhân viên của Dafabet sẽ giúp bạn làm điều này.