Có thể lập nhiều tài khoản tại Dafabet?

Quy định trên trang web của chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng nhiều tài khoản. Chúng tôi chỉ chấp nhận một tài khoản cho mỗi cá nhân.