Kiểm tra lịch sử các giao dịch cá cược thể thao như nào?

Bạn có thể kiểm tra tất cả các giao dịch cá cược bắng cách bấm vào nút “Danh sách cược” nằm ở phía trên của trang web Thể Thao.