Làm sao để chuyển điểm Tiền mặt -> Tiền mặt?

Nhấn mục “Điểm Tiền Mặt” trên thanh menu
Chọn sản phẩm mà từ đó bạn muốn chuyển đổi số Điểm Tiền Mặt
Nhấn chọn Chuyển đổi sang tiền thật
Điểm Tiền Mặt sẽ được quy đổi thành tiền mặt tương ứng ngay lập tức trong số dư của bạn
Lưu ý: Tỉ lệ quy đổi điểm tiền mặt sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấp độ ở CLB Cashback và Slots.