Làm thế nào để xác nhận số điện thoại của bạn?

Để xác nhận số điện thoại di động của bạn, chỉ cần nhấp vào nút “Xác nhận” bên cạnh số điện thoại đã đăng ký của bạn trong mục Hồ Sơ Của Tôi.

Sau đó, hệ thống của chúng tôi sẽ gửi mã xác nhận 6 chữ số đến số di động của bạn. Nhập mã vào phần được cung cấp. Sau khi xác nhận thành công, biểu tượng xác nhận sẽ được nhìn thấy bên cạnh số điện thoại di động của bạn.