Quy tắc và điều lệ chung khi cá cược tại Dafabet

1.Quy tắc và điều lệ chung đặt cược

1.1Những điều khoản chung

1.1.1Các thông tin về cá cược do Công ty cung cấp có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, Công ty không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sai sót nào liên quan đến ngày tháng, thời gian, đia diểm, đối thủ, sự sai lệch, số liệu thống kê (được hiển thị khi truyền trực tiếp) hoặc các thông tin cá cược khác. Công ty bảo lưu quyền hiệu chỉnh bất kỳ lỗi hiển nhiên nào và sẽ tiến hành tất cả các bước phù hợp để đảm bảo rằng Thị trường đã được xác định như các kiểu cá cược khác nhau để chào hàng cho một cuộc thi đấu cụ thể, được quản lý trung thực và trong sáng. Công ty bảo lưu quyền ra quyết định cuối cùng.

1.1.2Nếu như một cuộc thi đấu, được xác định là cuộc thi đấu thể thao có tổ chức giữa hai đội hoặc các cá nhân, bắt đầu trước thời gian dự định thì khi đó, chỉ các cá cược được lập trước khi cuộc thi đấu bắt đầu (ngoại trừ cá cược trực tiếp) mới được tính là có giá trị. Nếu thị trường không được đóng hoặc đình chỉ đúng thời hạn, Công ty bảo lưu quyền hủy tất cả các cá cược được lập sau thời gian bắt đầu thực tế (ngoại trừ cá cược trực tiếp riêng biệt).

1.1.3Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa tên tiếng Anh và không phải tiếng Anh của cuộc thi đấu hoặc các đội tham gia cho trên trang Web thì tên tiếng Anh sẽ được ưu tiên chọn.

1.1.4Trong suốt thời gian, khách hàng có trách nhiệm nhận biết về tỷ số của trận đấu cũng như mọi thông tin liên quan. Chúng tôi khuyên khách hàng hãy nên xác nhận rõ tình trạng của trận đấu trước khi cá cược.

1.1.5Công ty bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung các Quy định này vào thời gian và nguyên nhân bất kỳ. Các sửa đổi này sẽ ràng buộc và có hiệu lực ngay lập tức sau khi được tung lên trang Web.

1.1.6Các hiểu biết của khách hàng về tỷ số đang hiện hữu, thời gian đã qua và các thông tin khác trên hiện trường được cung cấp bởi một bên thứ ba chịu thời gian trễ hoặc có thể không chính xác và bất kỳ sự cá cược nào dựa trên những thông tin này sẽ hoàn toàn là sự liều lĩnh của khách hàng. Công ty cung cấp dữ liệu này không đảm bảo về tính chính xác, tính hoàn thiện hoặc hợp thời của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà khách hàng phải gánh chịu như hậu quả của việc tin tưởng vào thông tin đó.

1.1.7Công ty theo ý mình bảo lưu quyền hủy bỏ hoặc tuyên bố khoản cược không có giá trị hoặc tạm ngưng tài khoản của khách mà không cần phải thông báo trước trong bất kỳ các trường hợp nào sau đây:

Thông tin khoản cược bị thiếu hoặc bị sai;

Khoản cược được đặt vượt giới hạn cho phép theo quy tắc;

Khoản cược đã đặt vi phạm các quy tắc;

Lỗi do con người là lỗi đánh máy hoặc truyền thông tin dẫn tới việc sử dụng dữ liệu chơi hoặc tỷ giá quy đổi sai;

Nếu và khi xuất hiện việc sử dụng nền tảng chơi bất thường hoặc xuất hiện khoản thắng cược và thua cuộc vượt ngưỡng

1.1.8Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng trò chơi hoặc sản phẩm cụ thể để khắc phục những lỗi dễ thấy, duy trì tính liêm chính và công bằng trong trò chơi nói trên.

1.1.9Khi công ty đã xác nhận khoản cược thì khách không thể hủy bỏ hay sửa khoản cược đó nữa.

1.1.10Nếu khách nghi ngờ có sai sót trong hệ thống, thì nên ngừng chơi và phối hợp với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Công ty. Nếu tiếp tục chơi, thì khách sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của khoản cược của mình và Công ty có toàn quyền quyết định có giải quyết vấn đề này hay không.

1.1.11 Trong đó trận đấu hay trò chơi trực tuyến bắt đầu và khoản cược được đặt khi sự kiện đang diễn ra và nếu vì bất cứ lý do nào việc phát trò chơi trực tuyến bị ngắt, bất luận nguyên nhân ngắt kết nối như thế, hay quá trình pháttrò chơi trực tuyến bị đóng băng hoặc hỏng, bất kỳ và tất cả các khoản cược đặt sẽ được giữ nguyên và giải quyết khi sự kiện kết thúc và khi công bố kết quả. Quy tắc chung này sẽ không được áp dụng trong các trường hợp, trong đó trò chơi hay sản phẩm có quy tắc riêng về ngắt kết nối, trong trường hợp này và quy tắc riêng này sẽ được áp dụng và kết quả dựa theo đó sẽ ràng buộc khách hàng.

1.1.12Công ty bảo lưu quyền tạm ngưng và/hoặc đóng tài khoản của khách bất kỳ lúc nào nếu khách vi phạm các quy tắc và quy định hiện hành, gian lận, xâm nhập, tấn công, kiểm soát hoặc làm hỏng quy trình cá cược thông thường hoặc nếu khách tham gia vào các hoạt động rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác hoặc dưới độ tuổi được pháp luật cho phép để tham gia chơi đánh bạc trong quyền hạn hoặc vị trí thực tế của mình. Khi tài khoản của khách bị đóng vì lý do nói trên, tất cả những khoản cược thắng và/hoặc khoản trả cược bao gồm số dư trong tài khoản của khách sẽ mất.

1.1.13Công ty bảo lưu quyền thiết lập khoản trả cược tối đa cho các sản phẩm hiện có và các sản phẩm được ưu đãi.

1.1.14Công ty bảo lưu quyền từ chối chi trả nếu có bằng chứng cho thấy tiền cược bị chơi tuần tay hoặc có gian lận trong cuộc đua, sự kiện hoặc trận đấu. Bằng chứng trên có thể được dựa trên quy mô, khối lượng hoặc mô hình của các khoản cược đặt trên bất kỳ hoặc tất cả các kênh cá cược của chúng tôi. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về việc diễn giải những quy tắc này, cách giải thích của Công ty sẽ được áp dụng.

1.1.15Công ty bảo lưu quyền hủy bỏ quỹ khoản cược bao gồm các hoạt động cá cược bất hợp pháp.

1.1.16Công ty bảo lưu quyền từ chối khách tham gia trò chơi hoặc loại khách ra khỏi trò chơi.

1.1.17Phần mềm được cung cấp “nguyên trạng” không có bất kỳ bảo đảm, điều khoản, cam kết, đại diện, thể hiện hay ngụ ý nào theo luật định hoặc nếu không có trong quy định của Công ty. Công ty không đảm bảo khả năng thương mại, chất lượng, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu của khách và phần mềm này không vi phạm.

1.1.18Khi Công ty cam kết sẽ có hoạt động chăm sóc phù hợp, Công ty không đảm bảo rằng phần mềm sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn và bất kỳ sai sót nào trong phần mềm sẽ được khắc phục hoặc phần mềm hay máy chủ sẽ không có vi rút.

1.1.19Công ty không chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí, thiệt hại hoặc khiếu nại phát sinh hoặc do lỗi truyền thông, lỗi hệ thống cùng với thanh toán các khoản cược. Công ty bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ hành động phù hợp nào để khắc phục những lỗi như thế bao gồm xóa bỏ tất cả các trò chơi liên quan từ phần mềm.

1.1.20Khi đặt các khoản cược và sử dụng phần mềm, khách hiểu rằng Công ty không kiểm soát cách họ sử dụng phần mềm. Thêm vào đó, khách đặt khoản cược và sử dụng phần mềm trong rủi ro của mình và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại hay tổn thất trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả, bất ngờ hay đặc biệt nào.

1.1.21Khách không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin mật nào về Công ty hay nhà cung cấp phần mềm có trong phần mềm.

1.1.22Để tham gia chơi và đặt khoản cược, khách được cấp quyền sử dụng phần mềm cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng.

1.1.23Khách chơi cá cược không được phép:

1.1.23.1Cài đặt hoặc tải phần mềm vào máy chủ của một thiết bị khác hoặc tìm cách thiết lập phần mềm này có sẵn trực tuyến đối với bất kỳ người nào khác.

1.1.23.2Cấp bản quyền thứ cấp, nhượng quyền, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, sao chép hoặc lưu hành các bản sao phần mềm;

1.1.23.3Giải mã, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời, biên dịch, dịch ngược, sửa đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên phần mềm, bất kỳ phần nào của phần mềm hoặc sao chép, điều chỉnh bản sao hoặc sát nhập một phần của phần mềm, chuyển đổi phần mềm toàn bộ hoặc một phần hoặc tìm cách để lấy được mã nguồn của phần mềm.

1.1.23.4Xóa bỏ bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu hay các thông báo tương tự như thế từ nhà cung cấp phần mềm và

1.1.23.5Nhập, truy cập hay tìm cách nhập hoặc truy cập hoặc bỏ qua hệ thống an ninh của Công ty hoặc gây cản trở phần mềm, trò chơi và trang web bằng bất cứ cách nào.

1.1.24Sử dụng phần mềm không đồng nghĩa với việc khách được cấp quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào có trong phần mềm.

1.1.25Những quy tắc chung này sẽ chỉ được áp dụng trong trường hợp không có quy tắc cụ thể nào dành cho một trò chơi hay sản phẩm cụ thể.

1.2Từ bỏ hoặc trì hoãn

1.2.1Nếu cuộc thi đấu không bắt đầu theo ngày tháng dự định và không hoàn thành trong thời gian thi đấu ban đầu đã được quy định riêng cho mỗi loại thể thao, khi đó tất cả các cá cược được lập sẽ vô hiệu, ngoại trừ các cá cược trên thị trường đã được xác định không điều kiện.

1.2.2Nếu một cuộc thi đấu đã bắt đầu, nhưng sau đó bị đình chỉ và không hoàn thành trong thời gian thi đấu ban đầu đã được quy định riêng cho mỗi loại thể thao, khi đó tất cả các cá cược được lập sẽ vô hiệu, ngoại trừ các cá cược trên thị trường đã được xác định không điều kiện.

1.2.3Nếu một cuộc thi đấu không hoàn thành trong thời gian thi đấu ban đầu đã được quy định riêng cho mỗi loại thể thao, khi có một kết quả chính thức được công bố hoặc một kết quả do một Hội đồng đặc biệt liên quan đến cuộc thi đấu công bố, Công ty bảo lưu quyền công nhận trận đấu chính thức có giá trị. Trong trường hợp này, quyết định của công ty sẽ là ràng buộc và cuối cùng.

1.3Thay đổi địa điểm

1.3.1Trừ khi có xác lập khác, nếu một cuộc thi đấu được lịch định tổ chức trên sân trung lập, nhưng lại được chơi ở sân không trung lập hoặc ngược lại, mọi cá cược được coi là có hiệu lực. Trong trường hợp thay đổi địa điểm mà đội chủ nhà phải chơi trên sân khách hoặc ngược lại, tất cả các cá cược đều bị coi là vô giá trị. Các cá cược cũng bị coi là vô giá trị khi tên của đội chủ nhà và đội khách bị xếp sai đảo lộn.

1.3.2Đối với các cuộc thi đấu không theo đội, nếu sự thay đổi địa điểm diễn ra sau khi Thị trường đã mở, mọi cá cược đều được coi là có hiệu lực.

1.4Hiệp và thời gian

1.4.1Khoảng thời gian đã công bố của Sự kiện chỉ để phục vụ mục đích tham khảo. Các khoản cược sẽ vẫn có giá trị bất kể có sự thay đổi về khoảng thời gian đã lên lịch.

1.4.2Việc xảy ra trong khi chơi bù giờ hoặc hiệp phụ được coi là xảy ra vào cuối hiệp chính nghĩa là bàn ghi được trong thời gian hiệp phụ thứ nhất được coi là được ghi trong 45 phút.

1.5Kết quả

1.5.1Khi thích hợp, vị trí trong vòng sẽ được coi là kết quả chính thức, bất kể sự sửa đổi kết quả hoặc sự tuyên bố không phù hợp (sự truất quyền thi đấu) xảy ra sau đó. Nếu không có vòng, kết quả sẽ được xác định theo kết quả chính thức của một Hội đồng xác đáng (thích hợp) vào thời điểm thị trường được xác lập, bất kể sự sửa đổi kết quả hoặc sự tuyên bố không phù hợp (sự truất quyền thi đấu) xảy ra sau đó, Nếu không có kết quả chính thức nào thì kết quả sẽ được xác định bằng cách tham chiếu với các chứng chỉ đã biết tại thời điểm xác lập Thị trường.

1.5.2Nói chung các thị trường được phân giải ngay sau khi kết thúc một Sự kiện. Một số Thị trường, do chỉ đơn thuần là một dịch vụ khách hàng, có thể phân giải trước khi kết quả chính thức được công bố. Công ty có quyền hủy bỏ kết quả phân giải trong Sự kiện mà một Thị trường đã phân giải sai kết quả.

1.5.3Trong trường hợp không chắc chắn về bất kỳ kết quả nào, công ty có quyền tạm ngưng thanh toán cá cược của bất kỳ thị trường nào.

1.5.4Ngoại trừ các trận đấu không hiện hữu, Công ty sẽ không hủy hay hoàn lại khoản tiền đã quyết toán do bất kỳ việc bổ sung hay thay đổi nào đối với kết quả, tên đội hoặc bất kỳ chi tiết trận đấu nào khác sau 72 giờ kể từ thời gian bắt đầu Sự kiện hoặc đối với các cược đã được quyết toán.

1.5.5Khi có sự không thống nhất giữa kết quả chính thức được công bố và kết quả đã được tung lên mục kết quả trên trang Web của Công ty thì sự tranh chấp sẽ được giải quyết bằng cách tham chiếu băng video của Công ty ghi lại trận đấu để có kết quả đúng. Nếu không có một băng video như vậy thì kết quả đúng sẽ được xác định theo kết quả của Hội đồng liên quan đến trận đấu được công bố trên trang web chính thức của họ. Nếu trang web chính thức không cấp được kết quả hoặc kết quả do nó cấp sai rõ ràng thì Công ty bảo lưu quyền quyết định hoặc sửa đổi để xác định kết quả cuối cùng. Quyết định của Công ty là cuối cùng và ràng buộc.

1.5.6Người thắng cuộc trong một Sự kiện được xác định khi kết thúc Sự kiện đó vì mục đích xác định cược giành chiến thắng bất kể việc thay đổi quyết định diễn ra sau đó hay kết quả của bất kỳ việc phản đối hay kháng nghị nào.

1.6Ghi thời gian tiếp nhận tự động

1.6.1Đối với một số cuộc thi đấu mà Công ty có thể xác định thời gian, khách hàng có thể sử dụng tính năng Ghi thời gian tiếp nhận để lập cá cược bằng cách chọn núm “Timer Acceptance” trên menu. Mỗi lệnh cá cược được lập có sử dụng Timer Acceptance có bộ đếm ngược riêng, riêng biệt và duy nhất trong Công ty. Vào cuối thời gian đếm, nếu không có sự ngắt quãng như sẽ lưu ý ở phần 1.6.2 dưới đây, lệnh cá cược sẽ được chấp nhận.

1.6.2Nếu như có bất kỳ sự ngắt quãng được nêu trong mục này xảy ra trước khi đồng hồ đếm ngược dừng đếm, tất cả các lệnh cá cược sử dụng Timer Acceptance để đặt sẽ bị vô hiệu hóa ngay lập tức

1.6.2.1Nếu như có khả năng xảy ra thẻ đỏ hoặc thẻ đỏ đã được rút ra

1.6.2.2Nếu như có khả năng có penalty hoặc đã có penalty

1.6.2.3Nếu như xuất hiện khả năng ghi bàn hoặc đã có bàn thắng được đội bất kỳ ghi

1.6.2.4Các sự không mong muốn như sự hỏng thiết bị, truyền thông làm ngăn cản việc đặt, tiếp nhận, ghi lại và chú thích các lệnh cá cược, sự trễ, gián đoạn trong truyền tải, đường truyền thông bị hư hại

1.6.3Khi sử dụng tính năng Timer Acceptance các hiểu biết của khách hàng về tỷ số đang hiện hữu, thời gian đã qua và các thông tin khác trên hiện trường được cung cấp bởi một bên thứ ba chịu thời gian trễ hoặc có thể không chính xác và bất kỳ sự cá cược nào dựa trên những thông tin này sẽ hoàn toàn là sự liều lĩnh của khách hàng. Công ty cung cấp dư liệu này không đảm bảo về tính chính xác, tính hoàn thiện hoặc hợp thời của nó và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà khách hàng phải gánh chịu như hậu quả của việc tin tưởng vào thông tin đó.

1.7Đổi Tiền mặt (Cash Out)

1.7.1Đổi Tiền mặt (Cash Out) cho phép khách hàng lựa chọn bán toàn bộ hoặc một phần vé cược của họ trước khi kết quả của sự kiện hoặc trận đấu được xác định.

1.7.2Đổi Tiền Mặt chỉ khả dụng đối với các sự kiện, trận đấu đang diễn ra Trực Tiếp hoặc các thị trường có biểu tượng Đổi Tiền Mặt. Đổi Tiền Mặt không khả dụng trong Cược xiên, các tùy chọn cược nhiều và cược miễn phí.

1.7.3Có thể bán một phần của vé cược khi số dư của vé lớn hơn 20% tiền cược ban đầu. Số tiền tối thiểu để đổi sang tiền mặt là 20% tiền cược ban đầu của vé cược.

1.7.4Giá trị thực tế của Thị trường Trực tiếp sẽ quyết định giá trị tiền mặt được đổi. Khách hàng không thể sử dụng tùy chọn Đổi Tiền Mặt nếu giá trị có thay đổi hoặc nếu thị trường bị tạm hoãn. Khách hàng có thể thử lại cho tới khi việc bán vé cược trong Đổi Tiền Mặt được hệ thống chấp nhận.

1.7.5Sau khi được hệ thống chấp nhận, khách hàng sẽ không được phép hủy bán vé cược. Giá trị tiền mặt của vé cược (bán toàn bộ) sẽ được cộng vào tài khoản khách hàng và giá trị ấy không bị ảnh hưởng bởi kết quả chính thức của sự kiện, trận đấu hay thị trường nơi cược đó được đặt.

1.7.6Công ty có quyền huỷ quá trình thanh toán cho vé cược được bán bằng tùy chọn Đổi Tiền Mặt nếu xảy ra lỗi khi thanh toán hoặc nếu Công ty nhận thấy việc huỷ quá trình thanh toán đó là cần thiết. Trong trường hợp huỷ thanh toán, giá trị tiền mặt của vé cược sẽ được khấu trừ từ số dư tài khoản của khách hàng và vé cược vẫn giữ mức tiền cược ban đầu hoặc giá trị còn lại của nó tại thời điểm được bán (trong trường hợp vé đã được đổi một phần sang tiền mặt trước đó).

1.7.7Trong trường hợp sự kiện hay trận đấu bị hủy sau khi vé cược đã được bán, việc bán vé sẽ được huỷ bỏ trừ khi cược đã có kết quả. Giá trị tiền mặt của vé cược sẽ được khấu trừ từ tài khoản của khách hàng và tiền cược ban đầu sẽ được cộng vào cho tài khoản của khách hàng.

1.7.8Giá trị tiền mặt của vé cược sẽ được cộng vào tài khoản của khách hàng trong khoảng thời gian hợp lý.

1.7.9Công ty có toàn quyền tùy ý chấp nhận hoặc từ chối sử dụng Đổi Tiền Mặt, cho phép sử dụng tùy chọn Đổi Tiền Mặt trong những sự kiện, trận đấu hay thị trường nhất định, cũng như sửa đổi, tạm dừng hoặc xóa bỏ tùy chọn Đổi Tiền Mặt nếu nhận thấy cần thiết.

1.7.10Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho trạng thái không khả dụng của tùy chọn Đổi Tiền Mặt do lỗi kỹ thuật.

1.7.11Đổi Tiền Mặt là sản phẩm do bên thứ ba cung cấp. Họ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm thanh toán cho những vé cược được bán thông qua tuỳ chọn Đổi Tiền Mặt, cũng như tất cả yêu cầu khác của khách hàng phát sinh từ quá trình sử dụng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào (trực tiếp hoặc gián tiếp) mà khách hàng phải chịu khi sử dụng tính năng Đổi Tiền Mặt.

1.7.12Tính năng Đổi Tiền Mặt sẽ không khả dụng với những Khách hàng đã lợi dụng hoặc sử dụng Tiền Thưởng do Công ty cung cấp cho tới khi khách hàng đó đủ điều kiện và đáp ứng được các Điều khoản và Điều kiện dành cho Tiền Thưởng nêu trên. Khách hàng có thể yêu cầu bộ phận Dịch vụ Khách hàng hủy bỏ Thưởng để sử dụng tính năng Đổi Tiền Mặt. Công ty có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về việc cho phép hủy bỏ Thưởng và cấp quyền truy cập tính năng Đổi Tiền Mặt.

1.8Tiền thưởng tối đa cho Mix Parlay

1.8.1Giới hạn thanh toán tối đa cho mọi Cược xiên như sau:

Nếu Cược xiên đã đặt bao gồm các môn thể thao có giới hạn thanh toán tối đa khác nhau thì giới hạn tối đa thấp nhất sẽ được áp dụng.

1.8.2Tất cả các giới hạn tiền thưởng tối đa cũng áp dụng cho nhóm khách hàng bất kỳ chơi cùng nhau, cùng chung dự định, hoặc nhóm có tổ chức/tập đoàn và những người đã đặt cược vào cùng sự kết hợp các lựa chọn, bao gồm đặt cược trong loạt cược, trong một khoảng giá, trong số ngày sử dụng các tài khoản khác nhau.

1.8.3Nếu Công ty có lý do để tin rằng số lượng cược đã được đặt theo cách được chỉ ra ở đoạn ngay trên đây, tổng tiền thưởng của tất cả các cược sẽ giới hạn ở một khoản tiền thưởng tối đa duy nhất. Số tiền thưởng tối đa duy nhất này sẽ được cộng vào tài khoản của khách hàng đã đặt cược đầu tiên trong loạt cược.

2.Quy định về Thị trường (kiểu cá cược). Các Quy định chung

2.1Những điều khoản chung

2.1.1Thắng (outright)

2.1.1.1Thắng (outright) nghĩa là đặt cược vào người thắng trong một trận thi đấu, một cuộc đua hoặc một cuộc đấu

2.1.1.2Thắng vị trí (outright place) nghĩa là đặt cược vào người thi đấu sẽ chiếm được vị trí định trước trong một trận thi đấu, một cuộc đua hoặc một cuộc đấu. Số vị trí chiến thắng sẽ được chỉ rõ trong tiêu đề của Thị trường.

2.1.1.3Nếu một đấu thủ/cầu thủ không bắt đầu một Sự kiện, cuộc đua hoặc trận đấu thì tất cả các khoản cược Thắng cho đấu thủ/cầu thủ đó sẽ vô hiệu trừ phi có quy định khác trong quy tắc cá cược thể thao cụ thể.

2.1.1.4

Nếu có 2 hoặc hơn người chiến thắng, hoặc có tình trạng hai người cùng về đích cùng nhau trong một thị trường outright, khi đó sự chi trả tiền cược (ít hơn tiền đặt cược) sẽ được chia theo số người chiến thắng và được xác lập theo tiền đặt cược hoàn trả.

Dưới đây là một ví dụ cho câu hỏi của khách hàng về vấn đề: “ Nếu đây là Premier league của Anh và có 2 người ghi bàn cao thì Công ty tính toán tiền thanh toán cho họ như thế nào?”

Tiền trả sẽ là đặt cược/số người thắng X (odds-1). Nếu số người giành giải lớn hơn 2 thì = đặt cược/số người giành giải

Ví dụ: Premier league của Anh – top người ghi bàn

Dimitar Berbatov 1,4

Carlos Tevez 3,5

Nếu như tôi đặt 100 vào Berbatov, odds 1.4

Số người ghi bàn cao là 2. Khi đó tiền trả cho tôi sẽ là

Đặt 100/2 x (odds-1) = 100/2 x (1,4-1) = 20

Nếu như tôi đặt 100 vào Tevez với odds 3,5, tiền trả cho tôi sẽ là:

100/2 x (3,5-1) = 125

2.1.1.5Thuật ngữ “Bất kỳ người chơi nào khác” hoặc “Bất kỳ đội nào khác sẽ ứng với tất cả các người/đội chơi chưa được nêu danh trong Thị trường

2.1.2Moneyline

2.1.2.1Moneyline nghĩa là đặt cược vào người thi đấu hoặc đội thi đấu sẽ đánh bại người khác hoặc được xếp hạng cao hơn trong trận đấu. Các quy định còn lại của Moneyline sẽ được trình bày trong Quy định cá cược cho các trận đấu riêng biệt

2.1.2.2Thuật ngữ “The Field” ứng với tất cả các người thi đấu khác với người thi đấu đã được nêu tên trong trận đấu Moneyline

2.1.3Cược chấp (HDP) & Cược chấp hiệp 1& Cược chấp hiệp 2

2.1.3.1Chấp là đặt cược khi người hoặc đội thi đấu được chấp thực tế ban đầu (dẫn đầu hiệu quả do được chấp trước khi cuộc thi đấu bắt đầu). Người/đội thắng sẽ là người/đội thi đấu có số điểm cao hơn sau khi đã cộng thêm số điểm được chấp vào kết quả. Các quy định còn lại của Handicap sẽ được trình bày trong Quy định cá cược cho các trận đấu riêng biệt.

2.1.3.2Cược chấp hiệp 1 có nghĩa là cá cược đội nào ghi bàn nhiều hơn sau khi đã tính thêm số bàn chấp vào kết quả hiệp 1 của trận đấu.

2.1.3.3Cược chấp hiệp 2 nghĩa là cược đội nào sẽ có số bàn thắng cao hơn sau khi cộng thêm tỉ số chấp vào kết quả hiệp 2 của trận đấu.

2.1.4Tài/Xỉu (OU) & Tài/Xỉu hiệp 1& Cược tài/xỉu hiệp 2

2.1.4.1Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số điểm (số bàn thắng, trò chơi) theo kết quả cuối cùng của trận đấu. Nếu tổng số điểm nhiều hơn một mức OU định trước thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn một mức OU định trước thì Dưới (Under) là kết quả thắng.

2.1.4.2Tài/Xỉu hiệp 1 là loại cược được xác định dựa trên tổng số điểm trong kết quả hiệp 1 của trận đấu. Nếu tổng số điểm lớn hơn đường Tài/Xỉu đã định sẵn thì kết quả thắng sẽ là Tài; nếu tổng số điểm nhỏ hơn đường Tài/Xỉu định sẵn thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

2.1.4.3Cược tài/xỉu hiệp 2 nghĩa là cược dựa trên tổng số điểm của kết quả hiệp 2 của trận đấu. Nếu tổng số điểm lớn hơn mức tài/xỉu đã định trước thì kết quả thắng là tài; nếu tổng số điểm nhỏ hơn mức tài/xỉu định trước thì kết quả thắng là xỉu.

2.1.5Lẻ/Chẵn (OE) & Lẻ/Chẵn hiệp 1& Cược chẵn/lẻ hiệp 2

2.1.5.1Chẵn/Lẻ là sự cá cược xem tổng số điểm (bàn thắng, trò chơi) trong kết quả cuối cùng của cuộc thi đấu là chẵn hay lẻ.

2.1.5.21 Lẻ/Chẵn hiệp 1 là loại cược được xác định dựa trên việc tổng số điểm vào cuối hiệp 1 của trận đấu là Lẻ hay Chẵn.

2.1.5.3Cược chẵn/lẻ hiệp 2 nghĩa là cược tổng số điểm vào thời điểm kết thúc hiệp 2 của trận đấu là chẵn hay lẻ.

2.1.5.4Khoản cược cho hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc hiệp 1. Tuy nhiên, nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi hiệp 1 kết thúc thì tất cả các khoản cược cho hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị.

2.1.6Chẵn/Lẻ từng đội

2.1.6.1Chẵn/Lẻ từng đội là kiểu cá cược dự đoán trước xem số điểm ghi được của một đội nhất định trong các hiệp chính của trận đấu là chẵn hay lẻ

2.1.6.2Bất kỳ thời gian bù giờ nào cũng không được tính khi xác định điểm ghi trong các hiệp chính của một đội

2.1.7[NO LONGER OFFERED]

2.1.8Đánh cuộc hỗn hợp (Mix Parlay)

2.1.8.1Cược xiên (Mix Parlay) là đặt cược vào tổ hợp của ít nhất hai chọn lựa của các trận đấu trở lên trong một lần cược. Nếu tất cả các lựa chọn cùng thắng thì Cược Tổng hợp thắng và sẽ được trả thưởng ở tỷ lệ cược kết hợp của hai hay nhiều lựa chọn. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị thua thì Cược tổng hợp thua. Nếu một (hoặc nhiều) lựa chọn bị hoãn thì tỷ lệ cược cho lựa chọn đó sẽ được chuyển thành tỷ lệ 1,00.

2.1.8.2Khi Mix Parlay đang hiện hữu, nếu bất kỳ sự cá cược nào trong chọn lựa bị rút bỏ thì Parlay sẽ không còn hiệu lực.

2.1.8.3Xin hãy tham chiếu mục “Help” trên trang cá cược kiểu Mix Parlay để biết thêm chi tiết.

2.1.8.4Một Trixie gồm 4 sự cá cược, trong đó 3 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 3 gấp đôi và 1 gấp 3 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu hai sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, một trong số các cá cược gấp đôi sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 3 lựa chọn của bạn thắng, cả 3 sự cược gấp đôi và sự cược gấp 3 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

2.1.8.5Một Yankee gồm 11 sự cá cược, trong đó có 4 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 6 gấp đôi, 4 gấp 3 và 1 gấp 4 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 3 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 3 trong số các cá cược gấp đôi và 1 trong số các cá cược gấp 3 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 4 lựa chọn của bạn thắng, cả 6 sự cược gấp đôi, 4 sự cược gấp 3 và sự cược gấp 4 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

2.1.8.6Một Canadian gồm 26 sự cá cược, trong đó có 5 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 10 gấp đôi, 10 gấp 3, 5 gấp 4 lần và 1 gấp 5 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 4 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 6 trong số các cá cược gấp đôi và 4 trong số các cá cược gấp 3 và 1 cá cược gấp 4 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 5 lựa chọn của bạn thắng, cả 10 sự cược gấp đôi, 10 sự cược gấp 3, 5 sự cược gấp 4 và sự cá cược gấp 5 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

2.1.8.7Một Heinz gồm 57 sự cá cược, trong đó có 6 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 15 gấp đôi, 20 gấp 3, 15 gấp 4 lần, 6 gấp 5 lần và 1 gấp 6 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 5 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 10 trong số các cá cược gấp đôi và 10 trong số các cá cược gấp 3, 5 trong số các cá cược gấp 4 và 1 trong số các cá cược gấp 5 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 6 lựa chọn của bạn thắng, cả 15 sự cược gấp đôi, 20 sự cược gấp 3, 15 sự cược gấp 4, 6 sự cược gấp 5 và sự cược gấp 6 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

2.1.8.8Một Super Heinz gồm 120 sự cá cược, trong đó có 7 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 21 gấp đôi, 35 gấp 3 và 35 gấp 4 lần, 21 gấp 5 lần, 7 gấp 6 lần và 1 gấp 7 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 6 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 15 trong số các cá cược gấp đôi và 20 trong số các cá cược gấp 3, 15 trong số các cá cược gấp 4, 6 trong số các cá cược gấp 5 và 1 trong số các cá cược gấp 6 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 7 lựa chọn của bạn thắng, cả 21 sự cược gấp đôi, 35 sự cược gấp 3, 35 sự cược gấp 4, 21 sự cược gấp 5, 7 sự cược gấp 6 và 1 sự cá cược gấp 7 đều cho lợi nhuận. Nếu một (hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

2.1.8.9Một Goliath gồm 247 sự cá cược, trong đó có 8 sự lựa chọn trong các cuộc thi đấu khác nhau, 28 gấp đôi, 56 gấp 3, 70 gấp 4 lần, 56 gấp 5 lần, 28 gấp 6 lần, 8 gấp 7 lần và 1 gấp 8 lần. Hai sự lựa chọn thắng đảm bảo sẽ có lợi nhuận. Nếu 7 sự lựa chọn bất kỳ của bạn thắng, 21 trong số các cá cược gấp đôi, 35 trong số các cá cược gấp 3, 35 trong số các cá cược gấp 4, 21 trong số các cá cược gấp 5,7 trong số các cá cược gấp 6 và 1 trong số các cá cược gấp 7 sẽ cho lợi nhuận. Nếu cả 8 lựa chọn của bạn thắng, cả 28 sự cược gấp đôi, 56 sự cược gấp 3, 70 sự cược gấp 4, 56 sự cược gấp 5, 28 sự cược gấp 6, 8 sự cược gấp 7 và 1 sự cược gấp 8 đều cho lợi nhuận. Nếu một(hoặc hơn) trong số các lựa chọn bị dừng lại thì tỷ số (Odds) của lựa chọn đó sẽ trở lại odds 1.00.

2.1.8.10Xin hãy tham chiếu biểu tượng “” trên menu cá cược kiểu Mix Parlay để biết thêm chi tiết.

2.1.8.11Tình huống bất ngờ liên quan

2.1.8.11.1Tình huống bất ngờ liên quan xảy ra ở cược xiên (multiple bets) mà ở đó, kết quả của chọn lựa này có thể ảnh hưởng đến kết quả của chọn lựa kia.

2.1.8.11.2Ví dụ về tình huống bất ngờ liên quan:
* Cược Neymar sẽ ghi bàn thắng và cược Brazil sẽ ghi từ 2 bàn trở lên trong cùng trận đấu đó.
* Cược Cristiano Ronaldo sẽ ghi từ 2 bàn thắng trở lên và cược “Cả hai đội cùng ghi bàn – Có” trong cùng trận đấu đó của Bồ Đào Nha.
* Cược Lionel Messi là vua phá lưới và cược đội FC Barcelona sẽ giành chức vô địch giải đấu.

2.1.8.11.3Tùy chọn đặt cược thông thường không có sẵn cược xiên (multiple bets) với tình huống bất ngờ liên quan để đặt cược.

2.1.8.11.4Khi cược xiên có tình huống bất ngờ liên quan được nhận một cách sai sót thì cược xiên này sẽ không có hiệu lực và sẽ được trả lại.

2.2Các kiểu cá cược bóng đá

2.2.1Trừ khi có sự xác lập khác, kết quả để cá cược bóng đá là kết quả cuối trận theo thời gian thông thường (bao gồm cả thời gian đá bù giờ do trọng tài quyết định). Các thời gian ngoài quy định không được tính.

2.2.21X2, Cược 1X2 hiệp 1 & Cược 1X2 hiệp 2

2.2.2.11X2 là cá cược vào 1 trong 3 kết quả thắng có thế của mớt trận đắu: 1 ứng với đội được nêu tên đầu tiên (thông thường là đội chủ nhà); X ứng với trận đầu kết thúc hòa hoặc kết thúc ngang điểm; 2 ứng với đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách

2.2.2.2Cược 1X2 hiệp 1 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng thắng, thua hoặc hòa theo tỉ số hiệp 1 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).

2.2.2.3Cược 1X2 hiệp 2 nghĩa là cược bất kỳ một trong ba khả năng thắng, thua hoặc hòa theo tỉ số hiệp 2 của trận đấu. 1 chỉ đội được nhắc đến đầu tiên (thường là đội nhà); X chỉ kết quả hòa; 2 chỉ đội được nhắc đến thứ hai (thường là đội khách).

2.2.2.4Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên

2.2.2.4.1Cược 1X2 cho 10 phút đầu tiên nghĩa là cược dự đoán một trong ba khả năng có kết quả thắng, thua hoặc hòa trong 10 phút thi đấu chính thức đầu tiên của một trận đấu.

2.2.2.4.2Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được quyết định.

2.2.3Tỷ số Chính xác

2.2.3.1Tỷ số Chính xác có nghĩa là cược để dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc toàn bộ trận đấu.

2.2.3.2Tỷ số Chính xác thắng “AOS” có nghĩa là đội đã chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.

2.2.3.3Cược sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn lại trừ khi khoản thanh toán tiền cược đã được quyết định.

2.2.4Tổng số bàn thắng & Tổng số bàn thắng trong hiệp 1& Cược tổng số bàn thắng của hiệp 2

2.2.4.1Tổng số bàn thắng là các cược được xác định bằng tổng số bàn thắng đã được ghi trong trận đấu

2.2.4.2Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược được xác định dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.4.3Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2

2.2.4.3.1Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do hai đội ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.4.3.2Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội nhà so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội nhà nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội nhà ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.4.3.3Tổng số bàn thắng trong hiệp 1 của đội khách so với tổng số bàn thắng trong hiệp 2 của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 1 so với tổng số bàn thắng do đội khách ghi được trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.4.4Cược tổng số bàn thắng của hiệp 2 nghĩa là cược dựa trên tổng số bàn thắng được ghi trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.4.5Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.5Hiệp 1/Toàn trận (HT/FT)

2.2.5.1Hiệp 1/Toàn trận nghĩa là cá cược để dự đoán kết quả hiệp 1 và toàn trận của một trận đấu (Thời gian đá thêm không tính). Trong thị trường này H ứng với đội được nêu tên đầu tiên (thông thường là đội chủ nhà); D ứng với trận đấu kết thúc hòa; A ứng vvới đội được nêu tên thứ hai ( thường là đội khách).

2.2.5.2Ví dụ HA nghĩa là đội được nêu tên trước (chủ nhà) sẽ dẫn trước trong hiệp 1, còn đội được nêu tên thứ hai (khách) sẽ dẫn trước khi tính toàn trận

2.2.5.3Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.6Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng & Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1

2.2.6.1Bàn thắng đầu/Bàn thắng cuối là cá cược vào đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên và đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong trận đấu. Trong thị trường này HF sẽ ứng với việc đội được ghi tên đầu tiên (thường là đội chủ nhà) sẽ ghi bàn thắng đầu tiên, HL sẽ ứng với việc đội được ghi tên đầu tiên sẽ ghi bàn thắng cuối cùng. AF sẽ ứng với việc đội được ghi tên thứ hai (thường là đội khách) sẽ ghi bàn thắng đầu tiên, AL sẽ ứng với việc đội được ghi tên thứ hai sẽ ghi bàn thắng cuối cùng. NG ứng với trường hợp không có bàn thắng nào được ghi trong trận đấu.

2.2.6.2Bàn thắng đầu tiên/Bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên hoặc bàn thắng cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu. Trong hình thức chơi này, những từ sau có ý nghĩa như sau: HF là đội được nhắc đến tên trước (thông thường là đội nhà) đã ghi bàn thắng đầu tiên. HL chỉ đội được nhắc đến tên đầu tiên đã ghi bàn thắng cuối cùng.AF chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai (thông thường là đội khách) đã ghi bàn thắng đầu tiên.AL chỉ đội được nhắc đến tên thứ hai đã ghi bàn thắng cuối cùng.NG nghĩa là không có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

2.2.6.3Bàn phản lưới nhà được tính cho đội bạn

2.2.6.4Nếu một trận đấu bị dừng khi đã có bàn thắng được ghi, tất cả các cá cược cho bàn thắng đầu tiên (và không bàn thắng) sẽ vẫn hiệu lực, còn các cá cược cho bàn thắng cuối cùng sẽ bị coi là không có giá trị. Nếu trận đấu bị dừng khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả các cá cược cho bàn thắng đầu tiên, bàn thắng cuối cùng và không bàn thắng đều bị vô hiệu hóa.

2.2.7Đội nào sẽ ra bóng đầu tiên

2.2.7.1Đội nào sẽ ra bóng đầu tiên là hình thức cược xem đội nào sẽ ra bóng đầu tiên.

2.2.7.2Nếu trận đấu bị dừng khi đã ra bóng thì tất cả các cá cược vẫn nguyên giá trị.

2.2.8Tổng số của đội nhà so với Tổng số của đội khách

2.2.8.1Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách

2.2.8.1.1Tổng số bàn thắng của đội nhà so với tổng số bàn thắng của đội khách có nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng mà đội nhà đã ghi được so với tổng số bàn thắng mà đội khách đã ghi được đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.

2.2.8.2Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách

2.2.8.2.1Tổng số quả phạt góc của đội nhà so với tổng số quả phạt góc của đội khách nghĩa là cược để dự đoán tổng số quả phạt góc mà đội nhà được hưởng so với tổng số quả phạt góc mà đội khách đã được hưởng đối với các trận đấu trong một liên đoàn cụ thể chơi vào một ngày nhất định.

2.2.8.3Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách

2.2.8.3.1Tổng số thẻ phạt của đội nhà so với tổng số thẻ phạt của đội khách nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do đội nhà nhận được so với tổng số thẻ phạt do đội khách nhận được trong một trận đấu của một giải đấu hay một mùa thi đấu cụ thể vào một ngày nhất định.

2.2.8.4Đội nhà chỉ đội được nêu tên đầu tiên và đội khách chỉ đội được nêu tên thứ hai.

2.2.8.5Nếu một (hoặc nhiều) trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ thì khoản cược sẽ vô hiệu.

2.2.9Cược Trên/Dưới cho một đội (Single Team Over/Under) & Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under)

2.2.9.1Trên/Dưới cho 1 đội là số bàn thắng do một đội cụ thể ghi được.

2.2.9.2Cược Trên/Dưới trong hiệp 1 cho một đội (Single Team 1st Half Over/Under) là loại cược dự đoán bàn thắng được ghi bởi một đội cụ thể trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.9.3Nếu tổng số lớn hơn dòng Trên/Dưới, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Trên; nếu tổng số nhỏ hơn dòng Trên/Dưới, lúc ấy kết quả thắng cuộc là Dưới.

2.2.10Phạt góc

2.2.10.1Phạt góc được hưởng nhưng không thực hiện không được tính

2.2.10.2Số quả phạt góc

2.2.10.2.1Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.10.2.1.1Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu thực hiện nhiều quả phạt góc hơn bao gồm cả chấp.

2.2.10.2.1.2Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược vào đội nào có nhiều quả phạt góc nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ quả phạt góc được chấp nào.

2.2.10.2.1.3Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược của cược chấp hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.10.2.2Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.10.2.2.1Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phạt góc mà hai đội đã thực hiện trong trận đấu.

2.2.10.2.2.2Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số quả phạt góc do cả hai đội ghi trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.2.2.3Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.10.2.2.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.10.3Quả phạt góc đầu tiên,Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 & Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2 Các tùy chọn đặt cược có ở tất cả các thị trường Quả phạt góc cuối cùng là đội nhà, đội khách hoặc không đội nào.

2.2.10.3.1Quả phạt góc đầu tiên nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có quả phạt góc đầu tiên trong trận đấu.

2.2.10.3.2Cược quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc đầu tiên trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.3.3Quả phạt góc đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ có quả đá phạt góc đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.10.3.4Các tùy chọn đặt cược có ở tất cả các thị trường Quả phạt góc đầu tiên là đội nhà, đội khách hoặc không đội nào.

2.2.10.3.5Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.10.4Quả phạt góc cuối cùng& Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1

2.2.10.4.1Quả phạt góc cuối cùng nghĩa là cược xem đội nào sẽ thực hiện quả phạt góc cuối cùng trong trận đấu

2.2.10.4.2Cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ được hưởng quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.4.3Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Khoản cược quả phạt góc cuối cùng trong hiệp 1 sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trong thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.10.4.4

2.2.10.5Quả phạt góc tiếp theo

2.2.10.5.1Quả phạt góc tiếp theo nghĩa là cược xem đội nào sẽ thực hiện quả phạt góc tiếp theo trong trận đấu

2.2.10.5.2Tất cả các cá cược sẽ giữ nguyên hiệu lực nếu quả phạt góc được chỉ định được thực hiện.

2.2.10.6Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội

2.2.10.6.1Tài/Xỉu số quả phạt góc của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số quả phạt góc của một đội cụ thể trong một trận đấu.

2.2.10.6.1.1Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.

2.2.10.6.1.2Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội nhà được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.6.1.3Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội nhà trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.10.6.2Nếu tổng số quả phạt góc lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số quả phạt góc nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

2.2.10.6.2.1Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.

2.2.10.6.2.2Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược số lượng quả phạt góc chính xác mà đội khách được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.6.2.3Đối với Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách lẫn Cược số quả phạt góc chính xác của đội khách trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.10.7Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn & Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp

2.2.10.7.1Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong thời gian thi đấu chính thức.

2.2.10.7.2Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1 nghĩa là cược tổng số quả phạt góc do cả hai đội được hưởng trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.10.7.3Đối với Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn lẫn Cược tổng số quả phạt góc cộng dồn trong hiệp 1, khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.10.8Phạt góc khác và Phạt góc khác Hiệp 1

2.2.10.8.1Phạt góc khác nghĩa là cược vào lựa chọn đã xác định của các tùy chọn cược phạt góc và thanh toán được dựa trên tổng số lần phạt góc mà cả hai đội thực hiện sau thời gian thi đấu chính thức.

2.2.10.8.2Phạt góc khác Hiệp 1 nghĩa là cược vào lựa chọn đã xác định của các tùy chọn cược phạt góc mà cả hai đội thực hiện trong hiệp một của trận đấu.

2.2.10.8.3Đối với cả Phạt góc khác & Phạt góc khác Hiệp 1, các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi việc thanh toán cho các cược đã được xác định.

2.2.10.8.4Các tùy chọn cược có sẵn trong tất cả thị trường Phạt góc khác là Trên, Bằng hoặc Dưới một số đã chọn.

2.2.10.9Cược chấp 3 cách phạt góc và Cược chấp 3 cách phạt góc Hiệp 1

2.2.10.9.1Cược chấp 3 cách phạt góc nghĩa là thanh toán sẽ dựa trên tỷ lệ cược được hiển thị bằng cách sử dụng số lần phạt góc thực tế trong trận đấu được điều chỉnh theo cược chấp.

2.2.10.9.2Cược chấp 3 cách phạt góc Hiệp 1 nghĩa là thanh toán sẽ dựa trên tỷ lệ cược được hiển thị bằng cách sử dụng số lần phạt góc thực tế trong hiệp một của trận đấu được điều chỉnh theo cược chấp.
ội nhà (-1): Đội nhà phải thắng ít nhất hai lần phạt góc trở lên.
Hòa (+1): Đội nhà thắng với một lần phạt góc duy nhất.
Đội khách (+1): Đội khách thắng hoặc hòa.

2.2.10.10Thời gian phạt góc đầu tiên và Thời gian phạt góc đầu tiên Hiệp 2

2.2.10.10.1Thời gian phạt góc đầu tiên nghĩa là cược để dự đoán thời gian lần phạt góc đầu tiên được thực hiện trong trận đấu.

2.2.10.10.2Thời gian phạt góc đầu tiên Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán thời gian lần phạt góc đầu tiên được thực hiện trong hiệp hai của trận đấu.

2.2.10.10.3Các cược sẽ có hiệu lực nếu trận đấu bị hủy sau khi lần phạt góc đầu tiên được thực hiện.

2.2.10.10.4Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trước khi lần phạt góc đầu tiên được thực hiện.

2.2.10.10.5Các cược sẽ mất hiệu lực nếu không có lần phạt góc nào được thực hiện trong toàn bộ “90 phút” thi đấu, trừ khi việc thanh toán cho cược đã được xác định.

2.2.10.10.6Nếu lần phạt góc đầu tiên cần được thực hiện lại, thời gian mà cú đá phạt góc được thực hiện lại sẽ được coi là thời gian thực hiện lần phạt góc đầu tiên.

2.2.10.10.7Thời gian của lần phạt góc đầu tiên sẽ được xác định bằng thời gian được nhà cung cấp dữ liệu gửi cho Công ty và không phải thời gian mà lần phạt góc đầu tiên được thực hiện trong thực tế.

2.2.10.11Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới & Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1

2.2.10.11.1Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Nhà lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Dưới sẽ thắng.

2.2.10.11.2Đội nhà Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1 nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Nhà lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Dưới sẽ thắng.

2.2.10.11.3Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.10.12Đội khách Phạt góc Trên/Dưới & Đội khách Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1

2.2.10.12.1Đội khách Phạt góc Trên/Dưới nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Khách lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Dưới sẽ thắng.

2.2.10.12.2Đội khách Phạt góc Trên/Dưới Hiệp 1 nghĩa là nếu tổng số lần phạt góc của Đội Khách lớn hơn mức OU, cược Trên sẽ thắng; nếu tổng số lần phạt góc đó nhỏ hơn mức OU, cược Dưới sẽ thắng.

2.2.10.12.3Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.10.13Cuộc đua phạt góc và Cuộc đua phạt góc Hiệp 1

2.2.10.13.1Cuộc đua phạt góc nghĩa là cược để dự đoán đội nào sẽ là đội đầu tiên đạt được số lần phạt góc đã chỉ định.

2.2.10.13.2Cuộc đua phạt góc Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán đội nào sẽ là đội đầu tiên đạt được số lần phạt góc đã chỉ định trong hiệp một của trận đấu.

2.2.10.13.3Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.10.14Phạt góc Lẻ/Chẵn, Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 và Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 2

2.2.10.14.1Phạt góc Lẻ/Chẵn nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.

2.2.10.14.2Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong hiệp một của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.

2.2.10.14.3Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần phạt góc được thực hiện trong hiệp hai của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn.

2.2.10.14.4Nếu không có lần phạt góc nào được thực hiện, thị trường sẽ được thanh toán theo kết quả là “Chẵn”.

2.2.10.14.5Các cược liên quan đến Phạt góc Lẻ/Chẵn Hiệp 1 vẫn có hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trong hiệp 2.

2.2.10.15Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất

2.2.10.15.1Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất nghĩa là cược để dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có số lần phạt góc được thực hiện nhiều hơn.

2.2.10.15.2Đối với loại cược này, người chơi có thể sử dụng các tùy chọn sau đây: Hiệp 1, Hiệp 2 và Hòa

2.2.10.15.3Nếu trận đấu bị hủy, các cược vào Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất sẽ chỉ được thanh toán nếu kết quả được xác định một cách vô điều kiện, và mọi lần phạt góc được thực hiện sau đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Trong tất cả các tình huống khác, cược sẽ bị coi là mất hiệu lực.

2.2.10.16Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất (2 cách)

2.2.10.16.1Hiệp có số phạt góc nhiều nhất (2 cách) nghĩa là cược để dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có số lần phạt góc được thực hiện nhiều hơn.

2.2.10.16.2Đối với loại cược này, người chơi có thể sử dụng các tùy chọn sau đây: Hiệp 1 và Hiệp 2

2.2.10.16.3Nếu kết quả khi kết thúc cả hai hiệp là Hòa, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.10.16.4Nếu trận đấu bị hủy, các cược vào Hiệp có số lần phạt góc nhiều nhất sẽ chỉ được thanh toán nếu kết quả được xác định một cách vô điều kiện, và mọi lần phạt góc được thực hiện sau đó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của thị trường. Trong tất cả các tình huống khác, cược sẽ bị coi là mất hiệu lực.

2.2.10.17Tổng số lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận

2.2.10.17.1Tổng số lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận nghĩa là cược để dự đoán cả Tổng số lần phạt góc được thực hiện trong hiệp một và Tổng số lần phạt góc được thực hiện trong cả trận.

2.2.10.17.2Đối với loại cược này, “8+” ,”9+”,…”15+” là tùy chọn cược, trong đó tổng số lần phạt góc được thực hiện sau khi kết thúc trận đấu tối thiểu phải là (8), (9),…, (15) để có thể thắng cược.

2.2.10.17.3Tổng số lần phạt góc Hiệp 1/Cả trận để thắng “AOS” nghĩa là đội được chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.

2.2.10.18Số lần phạt góc chính xác Hiệp 1 và Số lần phạt góc chính xác Hiệp 2

2.2.10.18.1Số lần phạt góc chính xác Hiệp 1 nghĩa là cược để dự đoán số lần phạt góc chính xác khi kết thúc Hiệp một.

2.2.10.18.2Số lần phạt góc chính xác Hiệp 2 nghĩa là cược để dự đoán số lần phạt góc chính xác khi kết thúc Hiệp hai.

2.2.10.18.3Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.11Tổng số thẻ phạt

2.2.11.1Một thẻ vàng được tính là một điểm, một thẻ đỏ tính là 2 điểm. Tổng số điểm mà một cầu thủ có thể nhận trong một trận đấu là 3 điểm (1 cho thẻ vàng và 2 cho thẻ đỏ, thẻ vàng thứ hai không tính)

2.2.11.2Không tính các thẻ rút ra cho những người không phải là cầu thủ (người điều hành, người thay thế, trọng tài…)

2.2.11.2.1Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Toàn trận không được tính.

2.2.11.2.2Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Hiệp 1 sẽ được tính vào hiệp 2 của trận đấu.

2.2.11.3Số tổng số thẻ

2.2.11.3.1Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.11.3.1.1Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị nhận nhiều thẻ hơn bao gồm cả chấp.

2.2.11.3.1.2Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ nhận nhiều thẻ phạt nhất trong suốt hiệp 1 của trận đấu bao gồm của bất kỳ thẻ phạt được chấp nào.

2.2.11.3.1.3Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu

2.2.11.3.2Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.11.3.2.1Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số thẻ phạt mà hai đội đã phải nhận trong trận đấu.

2.2.11.3.2.2Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là cược dựa trên tổng số thẻ phạt mà cả hai đội phải nhận trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.11.3.2.3Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.11.3.2.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.11.3.3Thẻ phạt đầu tiên & Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2

2.2.11.4Số tổng số thẻ

2.2.11.4.1Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.11.4.1.1Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị nhận nhiều thẻ hơn bao gồm cả chấp.

2.2.11.4.1.2Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ nhận nhiều thẻ phạt nhất trong suốt hiệp 1 của trận đấu bao gồm của bất kỳ thẻ phạt được chấp nào.

2.2.11.4.1.3Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu

2.2.11.4.2Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.11.4.2.1Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số thẻ phạt mà hai đội đã phải nhận trong trận đấu.

2.2.11.4.2.2Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là cược dựa trên tổng số thẻ phạt mà cả hai đội phải nhận trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.11.4.2.3Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.11.4.2.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.11.4.2.5
Đội nhà (-1): Đội nhà phải thắng ít nhất hai lần phạt góc trở lên.
Hòa (+1): Đội nhà thắng với một lần phạt góc duy nhất.
Đội khách (+1): Đội khách thắng hoặc hòa.

2.2.11.5Thẻ phạt đầu tiên & Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2

2.2.11.5.1Thẻ phạt đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải nhận thẻ phạt đầu tiên (Thẻ vàng hoặc thẻ đỏ)

2.2.11.5.2Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị nhận thẻ phạt đầu tiên (vàng hoặc đỏ) trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.11.5.3Nếu trận đấu bị đình chỉ sau khi thẻ phạt đầu tiên được rút ra thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị đình chỉ trước khi thẻ phạt đầu tiên được rút ra thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.

2.2.11.5.4Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.11.6Thẻ phạt cuối cùng

2.2.11.6.1Thẻ phạt cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải nhận thẻ phạt cuối cùng (Thẻ vàng hoặc thẻ đỏ)

2.2.11.6.2Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng bị phạt vì cùng một sự cố thì cầu thủ nào được trọng tài rút thẻ sau cùng được coi là người thắng.

2.2.11.6.3Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.

2.2.11.7Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking)

2.2.11.7.1Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking) là loại cược dự đoán đội nào sẽ nhận thẻ phạt tiếp theo, có thể là thẻ đỏ và/hoặc thẻ vàng.

2.2.11.7.2Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu số thẻ phạt mà hai đội phải nhận bằng số thẻ phạt đã đặt cược.

2.2.11.8Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội

2.2.11.8.1Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do một đội cụ thể trong một trận đấu nhận được.

2.2.11.8.2Nếu tổng số thẻ phạt lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số thẻ phạt nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

2.2.12Việt vị

2.2.12.1Số lỗi việt vị

2.2.12.1.1Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.12.1.1.1Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị bắt lỗi việt vị nhiều hơn bao gồm cả chấp.

2.2.12.1.1.2Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ bị bắt việt vị nhiều lần nhất trong hiệp 1 của trận đấu, bao gồm bất kỳ lần việt vị được chấp nào.

2.2.12.1.1.3Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.12.1.2Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.12.1.2.1Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lỗi việt vị bị bắt trong trận đấu.

2.2.12.1.2.2Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần quyết định việt vị trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.12.1.2.3Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.12.1.2.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.12.2Lỗi việt vị đầu tiên & Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2

2.2.12.2.1Lỗi việt vị đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên

2.2.12.2.2Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.12.2.3Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.12.3Lỗi việt vị cuối cùng

2.2.12.3.1Lỗi việt vị cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị cuối cùng

2.2.12.3.2Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.

2.2.12.4Lỗi việt vị tiếp theo

2.2.12.4.1Lỗi việt vị tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ bị bắt việt vị tiếp theo.

2.2.12.4.2Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội đặt cược bị bắt lỗi việt vị tiếp theo đúng như dự đoán.

2.2.13Thay người

2.2.13.1Tổng số lần thay người

2.2.13.1.1Chấp

2.2.13.1.1.1Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành thay người nhiều hơn bao gồm cả chấp.

2.2.13.1.1.2Nếu trận đấu bị dừng, khi đó các cá cược đều bị vô hiệu hóa.

2.2.13.1.2Trên/ Dưới (Over/Under)

2.2.13.1.2.1Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lần thay người trong trận đấu.

2.2.13.1.2.2Nếu tổng số điểm nhiều hơn mức OU thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng.

2.2.13.1.2.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.13.2Lần thay người đầu tiên

2.2.13.2.1Lần thay người đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ phải thay người trước tiên

2.2.13.2.2Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng được thay một lúc thì cầu thủ nào có số được giơ lên đầu tiên được coi là người thắng.

2.2.13.2.3Nếu trận đấu bị dừng sau khi lần thay người đầu tiên được thực hiện thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị dừng trước khi thực hiện thay người các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.

2.2.13.3Lần thay người cuối cùng

2.2.13.3.1Lần thay người cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ thay người sau cùng

2.2.13.3.2Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.

2.2.14Lưới sạch

2.2.14.1Lưới sạch có nghĩa là cá cược “Có” vào đội giữ lưới sạch (không để lọt lưới bàn thắng) hoặc “Không” vào đội không giữ lưới sạch (để lọt lưới bàn thắng).

2.2.14.2Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện sau khi mới chỉ có đội nhà ghi bàn thì khoản cược “Đội khách Có & Không” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội nhà Có & Không” sẽ không có giá trị. Nếu mới chỉ có đội khách ghi bàn thì khoản cược “Đội nhà Có & Không” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội khách Có & Không” sẽ không có giá trị. Nếu cả hai đội khách và đội nhà đã ghi bàn thắng thì tất cả mọi khoản cược sẽ đều có hiệu lực. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả mọi khoản cược sẽ không có giá trị.

Luật 1:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
Đội nhà Có – Hoàn tiền      Đội khách Có – Thua
Đội nhà Không – Hoàn tiền      Đội khách Không – Thắng

Luật 2:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
Đội nhà Có – Thua     Đội khách Có – Thua
Đội nhà Không – Thắng      Đội khách Không – Thắng

Luật 3:
Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
Đội nhà Có – Thua      Đội khách Có – Hoàn tiền
Đội nhà Không – Thắng      Đội khách Không – Hoàn tiền

2.2.15Penalty

2.2.15.1Penalty là cược vào quả penalty được thụ hưởng và được thực hiện trong trận đấu

2.2.15.2Nếu trận đấu bị dừng sau khi quả penalty được chỉ định và được thực hiện thì các cá cược giữ nguyên hiệu lực.

2.2.15.3Nếu trận đấu bị dừng trước khi có penalty các cá cược sẽ bị vô hiệu hóa.

2.2.16Sản phẩm loạt đá luân lưu

2.2.16.1Loạt đá luân lưu

2.2.16.1.1Loạt đá luân lưu có nghĩa là cược trên đội giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu.

2.2.16.1.2Trong cược chấp, kết quả bao gồm tất cả cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, trong đó có cả những cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Trong cược trên/dưới, kết quả chỉ bao gồm mười cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu và không bao gồm bất kỳ cú sút nào nào được hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Nếu một đội đã sút thành công nhiều hơn số lượt sút thành công mà đối thủ có thể đạt được từ những lượt sút còn lại, loạt sút luân lưu sẽ kết thúc ngay lập tức, bất kể số lượt sút còn lại.

2.2.16.2Loạt sút luân lưu – Ghi bàn / Sút trượt

2.2.16.2.1Nghĩa là cược để dự đoán đội được chỉ định sẽ Ghi bàn hay Sút trượt trong Loạt sút luân lưu

2.2.16.2.2Các lựa chọn cược sau được cung cấp
• Sút trượt – nghĩa là cú sút luân lưu sẽ trượt.
• Bàn thắng – nghĩa là cú sút luân lưu thành công.

2.2.16.2.3Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.2.4Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.2.5Các cược sẽ được quyết định sau mỗi lần sút. Trong trường hợp có từ hai (2) tùy chọn cược trở lên xuất hiện trong một lần sút, tùy chọn cược đầu tiền xuất hiện sẽ được coi là kết quả của lần sút đó.
Ví dụ: Cú sút đưa bóng đập vào cột dọc hoặc xà ngang trước khi lăn qua vạch cầu môn, cược thắng sẽ là Chạm khung thành.

2.2.16.3Loạt sút luân lưu – Tổng số bàn thắng chính xác

2.2.16.3.1Nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng chính xác mà cả hai đội ghi được trong loạt sút luân lưu.

2.2.16.3.2Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) cút sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đến lượt sút thứ mười, trong quá trình sút luân lưu và sẽ không bao gồm những bàn thắng được ghi trong loạt sút loại trực tiếp (sudden death).

2.2.16.3.3Nếu trận đấu không kéo dài đến loạt đá luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.3.4Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

2.2.16.4Loạt sút luân lưu – Chẵn/Lẻ

2.2.16.4.1Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công của cả hai đội trong loạt sút luân lưu sẽ là lẻ hay chẵn.

2.2.16.4.210 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.

2.2.16.4.3Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những cú sút được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên.

2.2.16.4.4Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.4.5Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.5Loạt sút luân lưu – Một đội Trên/Dưới

2.2.16.5.1Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công trong loạt sút luân lưu của đội được chỉ định sẽ là Trên hay Dưới số đã được định sẵn.

2.2.16.5.210 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.

2.2.16.5.3Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên

2.2.16.5.4Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.5.5Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.6Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp

2.2.16.6.1“Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp” nghĩa là cược dự đoán xem loạt sút luân lưu có kéo dài đế Lượt sút loại trực tiếp hay không. Nếu cược là “Có” tức là loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, nếu cược là “Không” tức là loạt sút luân lưu sẽ không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp.

2.2.16.6.2Nếu loạt sút luân lưu kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Có”; Nếu loạt sút luân lưu không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Không”.

2.2.16.7Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu

2.2.16.7.1“Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu” nghĩa là cược dự đoán số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, bất kể cú sút đó có thành công hay không.

2.2.16.7.2Nếu tổng lớn hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Trên”; nếu tổng nhỏ hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Dưới”.

2.2.16.8Loạt sút luân lưu – Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên

2.2.16.8.1“Loạt sút luân lưu – Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên” nghĩa là cược dự đoán đội nào tham gia trận đấu sẽ thực hiện cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu.

2.2.16.8.2Nếu loạt sút luân lưu bị hủy bỏ sau khi cú sút đầu tiên được thực hiện, tất cả cược vẫn có hiệu lực.

2.2.16.9Loạt sút luân lưu Dội trúng khung thành – Lượt sút 1 đến 5

2.2.16.9.1Nghĩa là cược để dự đoán các cú sút trong loạt sút luân lưu sẽ dội trúng vào cột dọc hoặc xà ngang trong một lượt sút riêng lẻ. Nếu bóng dội vào cột dọc trước, sau đó thủ môn cản được, thì vẫn được coi là “Dội trúng khung thành”.

2.2.16.9.2Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.

2.2.16.9.3Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

2.2.16.9.4Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.9.5Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.10Loạt sút luân lưu 1×2 – Lượt sút 1 đến 5

2.2.16.10.1

Nghĩa là cược vào một kết quả bất kỳ trong ba kết quả có thể xảy ra trong loạt sút luân lưu.
1 là đội đầu tiên (thường là Đội nhà), X là trận đấu có kết quả hòa, và 2 là đội thứ hai (thường là Đội khách)

2.2.16.10.2Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.

2.2.16.10.3Cả hai đội phải sút trong loạt sút luân lưu, nếu một trong hai đội không thực hiện loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực trong lượt sút cụ thể đó.

2.2.16.10.4Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

2.2.16.10.5Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.10.6Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.11Loạt sút luân lưu Cả hai/Một/Không – Lượt sút 1 đến 5

2.2.16.11.1Nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội, một đội hay không đội nào ghi được hoặc không ghi được bàn trong loạt sút luân lưu.

2.2.16.11.2Các lựa chọn cược sau được cung cấp:
• Cả hai = Cả hai đội sẽ ghi bàn.
• Một = Một trong hai đội sẽ ghi bàn.
• Không = Cả hai đội sẽ không ghi bàn.

2.2.16.11.3Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.

2.2.16.11.4Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

2.2.16.11.5Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.11.6Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.12Loạt sút luân lưu – Tỷ số chính xác

2.2.16.12.1Nghĩa là cược để dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc loạt sút luân lưu.

2.2.16.12.2Loạt sút luân lưu Tỷ số chính xác chiến thắng “HAOS” hoặc “AAOS” nghĩa là đội được chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong mục lựa chọn.

2.2.16.12.3Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút.

2.2.16.12.4Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.12.5Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.17Liên đoàn tưởng tượng (Fantasy League)

2.2.17.1Các trận đấu tưởng tượng là sự ghép cặp giữa các đội từ các trận đấu khác nhau

2.2.17.2Các địa điểm hoàn toàn chỉ phục vụ mục đích tham chiếu

2.2.18Cược O/U riêng 15 phút

2.2.18.1Cược riêng15 phút O/U là cược vào tổng số điểm (số bàn thắng, số quả phạt góc, số thẻ phạt v.v..) ở cuối mỗi 15 phút thời gian của trận đấu

2.2.18.2Nếu tổng số điểm nhiều hơn một mức OU định trước thì Trên(Over) là kết quả thắng. Nếu tổng số điểm ít hơn mức OU định trước thì Dưới (Under) là kết quả thắng.

2.2.18.3

Ví dụ

OU phút thứ 15

00:01 – 15:00 Tất cả các điểm được ghi từ 00:-00 đến phút thứ 15:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút thứ15 kết thúc

 

OU phút thứ 30

15:01 – 30:00 Tất cả các điểm được ghi từ 15:-01 đến phút thứ 30:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 30 kết thúc

 

Ou phút thứ 45

30:01- 45:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 30:01 đến phút 45:00.

Tất cả các kèo cược phải được đặt trước hoặc vào lúc kết thúc của phút thứ 45

 

OU phút thứ 60

45:01 – 60:00 Tất cả các điểm được ghi từ 45:-01 đến phút thứ 60:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 60 kết thúc

 

OU phút thứ 75

60:01 – 75:00 Tất cả các điểm được ghi từ 60:-01 đến phút thứ 75:00. Tất cá các lệnh cá cược phải được đặt trước khi phút 75 kết thúc

 

OU Phút thứ 90

75:01- 90:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 75:01 cho đến phút 90:00

Tất cả các kèo cược phải được đặt trước hoặc vào lúc kết thúc của phút thứ 90

2.2.18.4Đối với cược OU vào đúng phút 15, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số Thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.

2.2.18.5Nếu trận đấu bị treo hoặc bị dừng sau khi 15 phút định trước đã kết thúc các cá cược theo kiểu 15 phút OU giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị đình chỉ trước khi 15 phút chỉ định kết thúc các cá cược theo kiểu 15 phút OU sẽ bị vô hiệu hóa.

2.2.18.6Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp TRÊN / DƯỚI 15 phút đặc thù thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.

2.2.18.7Đối với hai (2) phút cuối của đặt cược trực tiếp số lần phạt góc 15 phút cụ thể bất kỳ nào, mọi hành động khác với các hành động được đề cập dưới đây, sẽ được xem là Chơi an toàn và do đó tất cả các khoản cược chưa xử lý đã đặt có thể được xem xét chấp nhận: đá phạt trực tiếp nguy hiểm tại sân đối phương, cầu thủ tấn công đang giữ bóng tại sân đối phương và phạt penalty.

2.2.18.8Đối với hai (2) phút cuối của đặt cược Tổng số thẻ phạt của 15 phút cụ thể bất kỳ nào, mọi hành động ngoài những hành động được đề cập dưới đây sẽ được xem là Chơi an toàn và do đó tất cả các khoản cược chưa xử lý đã đặt có thể được xem xét chấp nhận: đá phạt trực tiếp nguy hiểm tại sân đối phương, phạt penalty, ghi bàn, phạt góc, cầu thủ ngã bị thương không giải thích, cầu thủ cãi nhau và cầu thủ đánh nhau.

2.2.18.9Đối các khoảng thời gian 30:01-45:00 & 75:01 – 90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.

2.2.19Đá phạt

2.2.19.1Không tính các đá phạt được chỉ định nhưng không thực hiện

2.2.19.2Đá phạt ứng với các trường hợp đá phạt trực tiếp hoặc gián tiếp ( không tính penalty và cú đá ghi bàn)

2.2.19.3Số quả đá phạt

2.2.19.3.1Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.19.3.1.1Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều cú đá phạt hơn bao gồm cả chấp.

2.2.19.3.1.2Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú sút phạt nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú sút phạt được chấp nào.

2.2.19.3.1.3Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.19.3.2Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.19.3.2.1Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số cú đá phạt mà hai đội thực hiện trong trận đấu.

2.2.19.3.2.2Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần sút phạt do hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.19.3.2.3Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.19.3.2.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.19.4Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên & Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2

2.2.19.4.1Cú đá phạt đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng cú đá phạt trước tiên

2.2.19.4.2Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả sút phạt đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.19.4.3Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.19.5Cú đá phạt cuối cùng

2.2.19.5.1Cú đá phạt cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ thực hiện cú đá phạt cuối cùng

2.2.19.5.2Nếu trận đấu bị bỏ dở, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.19.6Cú sút phạt tiếp theo

2.2.19.6.1Cú sút phạt tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ được hưởng cú sút phạt tiếp theo.

2.2.19.6.2Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội dự đoán được hưởng cú sút phạt tiếp theo đúng như dự đoán.

2.2.20Quả phát bóng lên

2.2.20.1Quả phát bóng lên là quả phát bóng mà đội đang phòng thủ được hưởng sau khi bóng chạm chân của cầu thủ đội đối phương rồi đi hết đường biên ngang.

2.2.20.2Không tính quả phát bóng từ vạch 5m50 được thưởng nhưng không thực hiện và cú sút ghi bàn do thủ môn thực hiện sau khi phá bóng cứu nguy.

2.2.20.3Số quả phát bóng

2.2.20.3.1Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.20.3.1.1Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả phát bóng lên hơn bao gồm cả chấp.

2.2.20.3.1.2Hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ có nhiều cú phát bóng từ cầu môn nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú phát bóng từ cầu môn được chấp nào.

2.2.20.3.1.3Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.20.3.2Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.20.3.2.1Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phát bóng lên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.

2.2.20.3.2.2Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số cú phát bóng từ cầu môn do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.20.3.2.3Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.20.3.2.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.20.4Bàn thắng đầu tiên & Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2

2.2.20.4.1Quả phát bóng lên đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả phát bóng lên trước tiên

2.2.20.4.2Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.20.4.3Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.20.5Quả phát bóng lên cuối cùng

2.2.20.5.1quả phát bóng lên cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả phát bóng lên cuối cùng

2.2.20.5.2Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị

2.2.20.6Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo

2.2.20.6.1Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo trong trận đấu.

2.2.20.6.2Tất cả các khoản cược đều được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo đúng như dự đoán.

2.2.21Ném biên

2.2.21.1Quả ném biên là quả ném bóng mà một đội được hưởng sau khi bóng chạm chân của cầu thủ đội đối phương rồi cắt ngang đường biên dọc.

2.2.21.1.1Không tính cú ném biên được thưởng như không thực hiện.

2.2.21.2Số lần ném biên

2.2.21.2.1Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.21.2.1.1Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả ném biên hơn bao gồm cả chấp.

2.2.21.2.1.2Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú ném biên nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú ném biên được chấp nào.

2.2.21.2.1.3Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.21.2.2Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.21.2.2.1Over/Under là sự cá cược được xác định bằng tổng số lần ném biên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.

2.2.21.2.2.2Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là đặt cược dựa trên tổng số cú ném biên do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.21.2.2.3Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.21.2.2.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.21.3Quả ném biên đầu tiên & Quả ném biên đầu tiên của hiệp 2

2.2.21.3.1Cá lần ném biên đầu tiên là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả ném biên trước tiên

2.2.21.3.2Quả ném biên đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả ném biên đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.21.3.3Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú ném biên đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị.

2.2.21.4Lần ném biên cuối cùng

2.2.21.4.1Lần ném biên cuối cùng là cược xem trong trận đấu đội nào sẽ được hưởng quả ném biên cuối cùng

2.2.21.4.2Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị

2.2.21.5Cú ném biên tiếp theo

2.2.21.5.1Cú ném biên tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú ném biên tiếp theo trong trận đấu.

2.2.21.5.2Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú ném biên tiếp theo đúng như dự đoán.

2.2.22Trên/Dưới trong 10 phút cụ thể (Specific 10 Minutes Over/Under)

2.2.22.1Cược (Trên/Dưới) cho mỗi Phút thứ 10 nghĩa là việc cược được xác định bằng tổng số điểm ghi được (bàn thắng, các quả phạt góc, các trận, thẻ, v.vv…) vào thời điểm kết thúc của từng Phút thứ 10 [KHOẢNG GIỮA CỦA] thời gian trong một trận đấu.

2.2.22.2Nếu tổng số nhiều hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định trước thì kết quả thắng là Trên; Nếu tổng số ít hơn số bàn mà Kèo Trên/Dưới đã định thì kết quả thắng là Dưới.

2.2.22.3Ví dụ:

OU phút thứ 10

00:00 – 10: 00 Tổng số điểm được ghi từ 00:00 đến 10:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 10 kết thúc

OU phút thứ 20

10:01 – 20: 00 Tổng số điểm được ghi từ 10:01 đến 20:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 20 kết thúc

OU phút thứ 30

20:01 – 30: 00 Tổng số điểm được ghi từ 20:01 đến 30:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 30 kết thúc

OU phút thứ 40

30:01 – 40: 00 Tổng số điểm được ghi từ 30:01 đến 40:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 40 kết thúc

OU phút thứ 60

50:01 – 60: 00 Tổng số điểm được ghi từ 50:01 đến 60:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 60 kết thúc

OU phút thứ 70

60:01 – 70: 00 Tổng số điểm được ghi từ 60:01 đến 70:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 70 kết thúc

OU phút thứ 80

70:01 – 80: 00 Tổng số điểm được ghi từ 70:01 đến 80:00. Mọi cá cược đều phải đăt xong trước khi phút thứ 80 kết thúc

Ou Phút thứ 90

80:01- 90:00 OU: Tổng số điểm ghi được từ phút thứ 80:01 cho đến phút 90:00

Tất cả các trận cược phải được đặt vào trước hoặc đúng lúc kết thúc của phút thứ 90

2.2.22.4Đối với cược OU vào đúng phút thứ 10, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số Thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.

2.2.22.5Nếu trận đấu bị treo hoặc bị dừng sau khi 10 phút định trước đã kết thúc các cá cược theo kiểu 10 phút OU giữ nguyên hiệu lực. Nếu trận đấu bị dừng trước khi 10 phút đã chỉ định kết thúc các cá cược đặt cho 10 phút đó sẽ bị vô hiệu hóa.

2.2.22.6Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp TRÊN / DƯỚI 10 phút đặc thù thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.

2.2.22.7Đối các khoảng thời gian 80:01-90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.

2.2.23Kèo Chấp – Score box

2.2.23.1Đặt lựa chọn hộp duy nhất cho toàn bộ chuỗi tỷ số / cách biệt bàn thắng / tổng số bàn thắng với tối thiểu Ba (3) kết quả và tối đa lên đến Năm (5) kết quả tùy thuộc vào tình huống theo thời gian thực.

2.2.23.2Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.23.3Kèo Chấp – Score box

2.2.23.3.1Hộp Tỷ số thắng nghĩa là cược để dự đoán đội thắng trận với một chuỗi cách biệt bàn thắng và tỷ lệ cược được cung cấp cho mỗi kết quả giữa Đội nhà hoặc Đội khách.

2.2.23.3.2Tùy chọn có sẵn cho loại cược này là:
• Đội nhà
• Đội khách

2.2.23.3.3Đối với tỷ số cao hơn phạm vi được cung cấp, tỷ lệ cược thắng hoặc thua tối đa sẽ được sử dụng để tính tiền thanh toán hoặc tiền thua.
Ví dụ về Kèo Chấp – Score box:
Giải Ngoại Hạng Anh Liverpool (Đội nhà) thi đấu với Chelsea (Đội khách)

Tỷ số thắng 2 1 Hòa -1 -2
Đội nhà 4.13 1.40 0.00 -2.01 -5.92
Đội khách -5.11 -1.73 0.00 1.62 4.80

Nếu lựa chọn cược của người chơi là Đội nhà với cược 100 USD được đặt, kết của của trận đấu và số tiền trả lại như sau:

Nếu kết quả của trận đấu là 0-0 hoặc tỷ số nào đó đưa trận đấu về kết quả hòa, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 0, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0 = 0 USD

Nếu kết quả của trận đấu là 1-0, Đội nhà thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 1.40, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 1.40 = 140 USD

Nếu kết quả của trận đấu là 2-0, Đội nhà thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.13, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.13 = 413 USD

Nếu kết quả của trận đấu là 3-0, Đội nhà thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.13, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.13 = 413 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)

Nếu kết quả của trận đấu là 0-1, Đội khách thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -2.01, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -2.01 = -201 USD

Nếu kết quả của trận đấu là 0-2, Đội khách thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.92, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.92 = -592 USD

Nếu kết quả của trận đấu là 0-3, Đội khách thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.92, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.92 = -592 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)
Nếu lựa chọn cược của người chơi là Đội khách với cược 100 USD được đặt, kết của của trận đấu và số tiền trả lại như sau:

Nếu kết quả trận đấu là 0-0, Đội nhà và Đội khách hòa nhau, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 0, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0 = 0 USD

Nếu kết quả trận đấu là 0-1, Đội khách thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 1.62, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 1.62 = 162 USD

Nếu kết quả trận đấu là 0-2, Đội khách thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.80, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.80 = 480 USD

Nếu kết quả trận đấu là 0-3, Đội khách thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 4.80, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 4.80 = 480 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)

Nếu kết quả trận đấu là 1-0, Đội nhà thắng với 1 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -1.73, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -1.73 = -173 USD

Nếu kết quả trận đấu là 2-0, Đội nhà thắng với 2 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.11, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.11 = -511 USD

Nếu kết quả trận đấu là 3-0, Đội nhà thắng với 3 bàn cách biệt, tỷ lệ cược thua của người chơi là -5.11, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -5.11 = -511 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.3.3)

2.2.23.3.4Tài/Xỉu – Score box

2.2.23.3.4.1Hộp Tổng bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng mà Đội nhà và Đội khách khi được với một chuỗi tổng số bàn thắng và các tỷ lệ cược khác nhau được cung cấp cho mỗi kết quả.

2.2.23.3.4.2Tùy chọn có sẵn cho loại cược này là:
• Hòa/Tài
• Hòa/Xỉu

2.2.23.3.4.3Đối với tỷ số cao hơn phạm vi được cung cấp, tỷ lệ cược thắng hoặc thua tối đa sẽ được sử dụng để tính tiền thanh toán hoặc tiền thua.
Ví dụ về Tài/Xỉu – Score box:
Giải Ngoại Hạng Anh Liverpool (Đội nhà) thi đấu với Chelsea (Đội khách)

Tổng bàn thắng 1 2 3 4 5
Hòa/Tài -4.27 -1.68 0.96 2.53 6.42
Hòa/Xỉu 4.05 1.60 -1.06 -2.66 -6.76

Nếu lựa chọn cược của người chơi là Trên với cược 100 USD được đặt, kết của của trận đấu và số tiền trả lại như sau:
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 0 bàn, tỷ lệ cược thua của người chơi là -4.27, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -4.27 = -427 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.4.3)
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 1 bàn, tỷ lệ cược thua của người chơi là -4.27, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -4.27 = -427 USD
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 2 bàn, tỷ lệ cược thua của người chơi là -1.68, thì tiền thua sẽ là 100 USD x -1.68 = -168 USD
Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 3 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 0.96, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 0.96 = 96 USDNếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 4 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 2.53, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 2.53 = 253 USD

2.2.23.3.4.4

Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 5 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 6.42, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 6.42 = 642 USD

Nếu số bàn thắng ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức là 6 bàn, tỷ lệ cược thắng của người chơi là 6.42, thì tiền thắng sẽ là 100 USD x 6.42 = 642 USD (Tham khảo cho mục 2.2.23.4.3)

2.2.24Người ghi nhiều bàn thắng nhất

2.2.24.1Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn

2.2.24.1.1Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất liên đoàn nghĩa là cá cược để đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải định kỳ của một liên đoàn.

2.2.24.1.2Trong trường hợp một cầu thủ gia nhập một câu lạc bộ khác trong cùng liên đoàn trong thời gian giữa mùa giải, tất cả các bàn thắng ghi được trong khi cầu thủ đó chơi ở các câu lạc bộ khác sẽ được tính trong tổng số bàn thắng được ghi. Nhưng những bàn thắng do một cầu thủ ghi trong một trận đấu bên ngoài liên đoàn sẽ không được tính.

2.2.24.1.3Các bàn thắng được ghi trong các hiệp phụ để phân định thắng thua và đá phạt đền sẽ không được tính.

2.2.24.1.4Bàn ghi vào lưới nhà sẽ bị loại khi tính tổng bàn thắng do một cầu thủ ghi được.

2.2.24.1.5Cược vào các cầu thủ không thi đấu sẽ vẫn có hiệu lực. Một cầu thủ không thi đấu là bất kỳ cầu thủ nào không có tên trong đội hình cuối cùng cho mùa giải hiện tại của một liên đoàn.

2.2.24.1.6Nếu một cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sang một câu lạc bộ thuộc một liên đoàn khác trước khi bắt đầu mùa giải, cược vào cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sang câu lạc bộ khác sẽ được hoàn trả.

2.2.24.1.7Trong trường hợp có nhiều cầu thủ đồng hạng về số bàn thắng ghi được, tỷ lệ thanh toán (trừ đi tiền đặt cược) được chia cho số người thắng cược theo tỷ lệ phù hợp với cược thắng.

2.2.24.2Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trận đấu hoặc sự kiện

2.2.24.2.1Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trận đấu hoặc sự kiện nghĩa là cá cược để đoán cầu thủ nào sẽ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu hoặc một sự kiện.

2.2.24.2.2Bàn ghi vào lưới nhà và bàn đá phạt đền sẽ bị loại khi tính tổng bàn thắng do một cầu thủ ghi được. Tuy nhiên, bàn thắng ghi được trong lúc cộng thêm giờ sẽ được tính.

2.2.24.2.3Cược vào các cầu thủ không thi đấu sẽ vẫn có hiệu lực. Cầu thủ không thi đấu là bất kỳ cầu thủ nào không có tên trong đội hình cuối cùng trong một trận đấu hoặc sự kiện.

2.2.24.2.4Nếu một cầu thủ rút khỏi hoặc được chuyển nhượng sang một câu lạc bộ khác trong một trận đấu hoặc sự kiện khác trước khi bắt đầu trận đấu hoặc sự kiện này, tiền cược vào cầu thủ rút tên hoặc được chuyển nhượng sẽ được hoàn trả.

2.2.24.2.5Trong trường hợp có nhiều cầu thủ đồng hạng về số bàn thắng ghi được, tỷ lệ thanh toán (trừ đi tiền đặt cược) được chia cho số người thắng cược theo tỷ lệ phù hợp với cược thắng.

2.2.24.3Cầu thủ là Vua phá lưới xếp hạng theo trận đối đầu & Cầu thủ đối với Vua phá lưới của đội

2.2.24.3.1Các bàn phản lưới nhà và penalty không được tính. Thời gian thêm giờ bị loại trừ và không được tính cho các mục đích cá cược

2.2.24.3.2Nếu cầu thủ không chơi trong trận đấu, tất cả các cá cược đều bị hủy bỏ.

2.2.24.3.3Tất cả các kết quả được tính khi Ban trọng tài tuyên bố kết quả chính thức vào cuối trận đấu

2.2.25Thời gian bù giờ do chấn thương

2.2.25.1

Thời gian bù giờ do chấn thương là thời gian được thêm vào để bù lại khoảng thời gian bị mất do cứu chữa cho các cầu thủ bị thương. Thời gian này được chỉ định vào cuối hiệp 2 và gồm:

Không có

1 phút

2 phút

3 phút

4+ phút

2.2.25.2Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp một

2.2.25.2.1Tất cả các cá cược được lập cho 45 phút chơi đầy đủ, không tính thời gian thêm giờ. Các cá cược được đặt về thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.

2.2.25.2.2Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 1, các cá cược đặt vào thời gian bù giờ do chấn thương của hiệp một sẽ được hủy bỏ. Tiền cược sẽ được hoàn trả vào tài khoản của người đặt

2.2.25.3Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai

2.2.25.3.1Tất cả các cá cược được lập cho 90 phút chơi đầy đủ, không tính thời gian thêm giờ. Các cá cược được đặt về thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.

2.2.25.3.2Nếu trận đấu bị dừng trong hiệp 2, các cá cược đặt vào thời gian bù giờ do chấn thương của hiệp hai sẽ được hủy bỏ. Tiền cược sẽ được hoàn trả vào tài khoản của người đặt

2.2.25.4Công ty sẽ xác lập các cá cược theo kết quả chính thức được những người có trách nhiệm tổ chức trận đấu công bố

2.2.26Cược cơ hội kép, Cơ hội kép hiệp 1 & Cơ hội kép hiệp 2

2.2.26.1

Có những lựa chọn sau

1 hoặc X – Nếu kết quả là đội chủ nhà hoặc hòa thì cá cược vào lựa chọn này thắng

X hoặc 2 – Nếu kết quả là hòa hoặc đội khách thì cá cược vào lựa chọn này thắng

1 hoặc 2 – Nếu kết quả là đội chủ nhà hoặc đội khách thì cá cược vào lựa chọn này thắng

Nếu trận đấu được tổ chức trên sân trung lập thì đội được nêu tên trước sẽ được coi là đội chủ nhà để cá cược.

2.2.27Hòa không cá, Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược & Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược

2.2.27.1Cược đội thắng nhưng nếu kết quả hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.

2.2.27.2Cược đội thắng trong hiệp 1 nhưng nếu kết quả hiệp 1 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 1 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.

2.2.27.3Cược đội thắng trong hiệp 2 nhưng nếu kết quả hiệp 2 hòa thì nhận lại tiền cược nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà hoặc đội khách thắng trong hiệp 2 của trận đấu. Nếu kết quả chung cuộc vào thời điểm kết thúc thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 là hòa thì người đặt cược sẽ được hoàn trả tất cả mọi khoản đặt cược.

2.2.28

Cả hai/một/không đội nào ghi bàn

Cả hai – Hai đội đều ghi bàn

Một – đội kia không ghi bàn

Không – Không có đội nào ghi bàn

2.2.28.1Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi chỉ Đội nhà ghi bàn, thì cược ‘Không có đội nào’ sẽ vẫn có hiệu lực trong khi cược ‘Cả hai’ và ‘Một’ sẽ vô hiệu. Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi chỉ Đội khách ghi bàn, cược ‘Không có đội nào’ sẽ vẫn có hiệu lực trong khi cược ‘Cả hai’ và ‘Một’ sẽ vô hiệu. Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ sau khi cả Đội nhà và Đội khách ghi bàn, tất cả các cược đều có hiệu lực.Nếu một Trận đấu bị bỏ dỡ mà không có bàn thắng nào được ghi, tất cả các khoản cược đều vô hiệu.

Luật 1:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
Cả hai – Hoàn tiền
Một – Hoàn tiền
Cả hai đều không – Thua

Luật 2:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2: 1, 2…)
Cả hai – Thắng
Một – Thua
Cả hai đều không – Thua

Luật 3:
Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
Cả hai – Hoàn tiền
Một – Hoàn tiền
Cả hai đều không – Thua

2.2.29Thắng không thua

2.2.29.1Dự đoán là đội mà bạn chọn có thể thắng mà không bị đối phương ghi bàn trong thời gian thông lệ hoặc trong thời gian lịch định của trận đấu, không tính thời gian đá bù giờ và các quả penalty

2.2.29.2Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện sau khi mới chỉ có đội nhà ghi bàn thì khoản cược “Đội khách” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội nhà” sẽ không có giá trị. Nếu mới chỉ có đội khách ghi bàn thì khoản cược “Đội nhà” sẽ vẫn có hiệu lực trong khi khoản cược “Đội khách” sẽ không có giá trị. Nếu cả hai đội khách và đội nhà đã ghi bàn thắng thì tất cả mọi khoản cược sẽ đều có hiệu lực. Nếu bạn từ bỏ không tham gia cá cược đối với một sự kiện khi chưa có bàn thắng nào được ghi thì tất cả mọi khoản cược sẽ không có giá trị.

Luật 1:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi = 0 (1, 2..:0)
Đội nhà – Hoàn tiền      Đội khách – Thua

Luật 2:
Số bàn đội nhà ghi ≥ 1, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (1, 2…: 1, 2…)
Đội nhà – Thua      Đội khách – Thua

Luật 3:
Số bàn đội nhà ghi = 0, Số bàn đội khách ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
Đội nhà – Thua      Đội khách – Hoàn tiền

2.2.30Cược chấp 3 Cửa & Cược chấp 3 Cửa Hiệp 1

2.2.30.1Cược chấp 3 Cửa nghĩa là quá trình thanh toán sẽ được thực hiện theo tỷ lệ cược được hiển thị dựa trên tỷ số thực tế trong trận đấu sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ chấp.

2.2.30.2Cược chấp 3 Cửa Hiệp 1 nghĩa là quá trình thanh toán sẽ được thực hiện theo tỷ lệ cược được hiển thị dựa trên tỷ số thực tế trong hiệp một của trận đấu sau khi điều chỉnh theo tỷ lệ chấp.

Đội chủ nhà (-1): Đội chủ nhà phải chiến thắng với cách biệt ít nhất hai bàn trở lên.
Hòa (+1): Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt một bàn.
Đội khách (+1): Đội khách chiến thắng hoặc hòa.

2.2.31Thắng trong một hiệp

2.2.31.1Dự báo đội bạn chọn sẽ ghi được nhiều bàn hơn đối phương ở một trong hai hiệp.

2.2.31.2Đội nhà thắng một trong hai hiệp

2.2.31.2.1Đội nhà thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.

2.2.31.2.2Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.31.3Đội khách thắng một trong hai hiệp

2.2.31.3.1Đội khách thắng một trong hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà vào một trong hai hiệp của trận đấu hay không.

2.2.31.3.2Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.32Thắng cả hai hiệp

2.2.32.1

Dự báo đội bạn chọn sẽ ghi được nhiều bàn hơn đối phương ở từng hiệp trong cả hai hiệp.

Ví dụ: Nếu bạn chọn ghi bàn trong hiệp 1 và trận đấu kết thúc với kết quả 1”0 thì chỉ hiệp 1 của trận đấu được tính là thắng 1: 0 . 45 phút sau của trận đấu sẽ có kết qủa 0: 0 nghĩa là hòa. Nếu điều này xảy ra , chỉ có hiệp 1 của trận đấu được coi là thắng và như vậy người cược sẽ thua.

2.2.32.2Đội nhà thắng trong cả hai hiệp

2.2.32.2.1Đội nhà thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội nhà có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội khách trong mỗi hiệp hay không.

2.2.32.2.2Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.32.3Đội khách thắng trong cả hai hiệp

2.2.32.3.1Đội khách thắng trong cả hai hiệp nghĩa là đặt cược dự đoán liệu đội khách có thể ghi nhiều bàn thắng hơn đội nhà trong mỗi hiệp hay không.

2.2.32.3.2Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.33Đội ghi nhiều bàn thắng nhất & Đội ghi ít bàn thắng nhất

2.2.33.1Đội ghi nhiều bàn thắng nhất

2.2.33.1.1Đội có nhiều bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.

2.2.33.1.2Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.

2.2.33.1.3Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.

Ví dụ:

Man city 4 Swansea 4

Liverpool 4 Sunderland 1

Lúc ấy, Liverpool, Man city và Swansea là đội thắng cuộc.

2.2.33.2Đội ghi ít bàn thắng nhất

2.2.33.2.1Đội có ít bàn thắng nhất là đội thắng cuộc.

2.2.33.2.2Chênh lệch tỷ số bàn thắng không được tính.

2.2.33.2.3Nếu các đội có số điểm ngang nhau, lúc ấy quy tắc Về đích cùng nhau được áp dụng.

2.2.33.3Các cược vào đội có trận đấu bị bỏ dở hay bị hoãn nhưng không được lên lịch lại trong khoảng thời gian do công ty quy định sẽ không có giá trị.

2.2.33.4Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu sẽ không được tính.

2.2.33.5Đối với các kèo liên quan đến cuộc đấu, bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ được tính.

2.2.33.6Đối với các kèo liên quan đến một loạt trận đấu vào những ngày đã định, bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ không được tính.

2.2.34Cược tổng số bàn thắng chính xác & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 & Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 2

2.2.34.1Cược tổng số bàn thắng chính xác nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.34.2Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 1 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1.

2.2.34.3Cược tổng số bàn thắng chính xác trong hiệp 2 nghĩa là đặt cược dự đoán tổng số bàn thắng chính xác được cả hai đội ghi trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2.

2.2.34.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.34.5Số bàn thắng chính xác của đội nhà & Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 1

2.2.34.5.1Số bàn thắng chính xác của đội nhà nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.34.5.2Số bàn thắng chính xác của đội nhà trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội nhà ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.

2.2.34.5.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.

2.2.34.6Số bàn thắng chính xác của đội khách & Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 1

2.2.34.6.1Số bàn thắng chính xác của đội khách nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.34.6.2Số bàn thắng chính xác của đội khách trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán số bàn thắng chính xác do đội khách ghi được trong thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trận đấu.

2.2.34.6.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.

2.2.34.7Tổng số Bàn thắng Chính xác Hiệp 1/Cả trận

2.2.34.7.1Tổng số Bàn thắng Chính xác Hiệp 1/Cả trận nghĩa là cược để dự đoán cả số bàn thắng chính xác mà hai đội ghi được ở hiệp 1 trận đấu và số bàn thắng chính xác mà hai đội ghi được khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.34.7.2Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.35Số điểm ghi trong vòng đấu bảng

2.2.35.1Số điểm ghi trong vòng đấu bảng là cược xem đội nào đó ghi được tổng số điểm là…sau khi vòng đấu bảng kết thúc

2.2.36Bảng ghi bàn cao nhất

2.2.36.1Là kiểu cá để dự đoán tổng số bàn mà 1 bảng ghi được vào một ngày tháng cụ thể

2.2.36.2

Nếu có các đội cùng mức bàn thắng thì áp dụng luật Về đích cùng nhau

Ví dụ:

Bảng A Balan – Hy Lạp 2 – 1 = 3 bàn

Nga – Séc 3 – 2 = 5 bàn

Bảng A tổng 8 bàn

Bảng B tổng 7 bàn

Bảng C tổng 7 bàn

Bảng D tổng 6 bàn

Bảng A là người thắng

2.2.37Điểm của đội sau vòng đấu bảng

2.2.37.1

Là cược vào điểm của đội sau vòng đấu bảng khi được so sánh chính xác với các loại chào hàng Trên (Over), trong khoảng (Inclusive) và Dưới (Under)

Ví dụ: Tổng điểm của đội X là 5

Nếu cá:

Dưới 3 điểm – Thua

Trong khoảng 3 – 4 điểm Thua

Trên 4 điểm Thắng

2.2.38Dự báo chính xác bảng

2.2.38.1Là cược để dự báo các đội sẽ đứng thứ nhất và thứ hai theo trình tự riêng, các vị trí của đội trong Bảng tương ứng vào cuối vòng đấu bảng

2.2.39Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương

2.2.39.1Cược kiểu Trên /Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 1

2.2.39.1.1Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 1 là cược vào thời gian bù giờ cho chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp một

2.2.39.1.2Nếu tổng lớn hơn mức OU thì Trên (Over) là kết quả thắng. Nếu tổng nhỏ hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng

2.2.39.1.3Các cá cược được đặt theo thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 45 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 1.

2.2.39.2Cược kiểu Trên /Dưới cho Thời gian bù giờ do chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai

2.2.39.2.1Cược kiểu Trên/Dưới cho thời gian bù giờ do chấn thương hiệp 2 là cược vào thời gian bù giờ cho chấn thương được chỉ định vào cuối hiệp hai

2.2.39.2.2Nếu tổng lớn hơn mức OU thì Trên (Over) là kết quả thắng. Nếu tổng nhỏ hơn mức OU thì Dưới (Under) là kết quả thắng

2.2.39.2.3Các cá cược được đặt theo thời gian bù giờ do chấn thương do 4 trọng tài chính thức chỉ định vào cuối 90 phút thi đấu hoặc vào cuối hiệp 2.

2.2.40Cách ghi bàn thắng đầu tiên

2.2.40.1Là dự báo cách bàn thắng đầu tiên được ghi (bất kỳ đội nào trong trận)

2.2.40.1.1Đá phạt – Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp tù cú đá phạt. Một cú đá vòng của cầu thủ đá phạt có thể ghi được bàn thắng. Cách cá này cũng tính cả các bàn thắng được ghi trực tiếp từ quả phạt góc.

2.2.40.1.2Penalty – Bàn thắng có thể được ghi trực tiếp từ penalty với cầu thủ đã penalty đã được nêu tên.

2.2.40.1.3Đá phản lưới nhà – nếu bàn thắng được tuyên bố là phản lưới

2.2.40.1.4Đánh đầu – Nếu lần chạm bóng cuối cùng của cầu thủ ghi bàn là chạm đầu

2.2.40.1.5Các cú sút vào gôn khác – Tất cả các cú sút vào gôn ngoài các loại đã liệt kê ở trên

2.2.40.1.6Không có bàn thắng được ghi

2.2.40.2Công ty sẽ xác lập các cá cược theo kết quả chính thức do những người có trách nhiệm tổ chức trận đấu công bố

2.2.40.3Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.41Đá penalty – Liệu cú đá penalty có ghi bàn không?

2.2.41.1Là cược để dự đoán xem cầu thủ được chỉ định đá phạt ghi được bàn thắng hay là làm hỏng cú đá khi đá penalty

2.2.41.2Nếu quả penalty không được chỉ định, tất cả các cá cược đều không có giá trị

2.2.42Dự báo kép

2.2.42.1Dự báo kép là cược để dự báo xem hai đội nào sẽ đứng ở 2 vị trí đầu (bất kể thứ tự) khi giải đấu kết thúc

2.2.43Dự báo chính xác

2.2.43.1Dự báo chính xác là cược để dự báo xem hai đội nào sẽ đứng ở 2 vị trí đầu theo đúng thứ tự khi giải đấu kết thúc

2.2.44Đội mới đứng đầu

2.2.44.1Đội mới đứng đầu là cược xem đội nào sẽ kết thúc giải trong cương vị Đội mới đứng đầu. “Đội mới” là đội vừa mới được chuyển lên thi đấu trong giải.

2.2.45Đội thắng khu vực

2.2.45.1Đội thắng khu vực Là cược xem đội nào sẽ thắng trong giải đấu khu vực. Các kết quả sẽ được tính theo kết quả chính thức mà Hội đồng giải thông báo khi kết thúc giải.

 

2.2.46Không cược sân nhà

2.2.46.1Dự đoán hòa hay thắng trên sân đối phương trong trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định là trận thắng trên sân nhà thì tất cả cá cược sẽ được hoàn trả.

2.2.47Thắng từ đầu, cược không có hiệu lực

2.2.47.1Dự đoán hòa hay thắng trên sân nhà trong trận đấu. Nếu kết quả cuối cùng sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định là trận thắng trên sân đối phương thì tất cả cá cược sẽ được hoàn trả.

2.2.48Hòa / không hòa

2.2.48.1Dự đoán hòa hoặc không hòa trong kết quả cuối cùng của một sự kiện sau thời gian thường lệ của cuộc chơi hoặc vào thời điểm kết thúc thời gian quy định.

2.2.49Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 và Hiệp 2

2.2.49.1Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 có nghĩa là cược dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc Hiệp 1.

2.2.49.2Tỷ số Chính xác của Hiệp 1 có nghĩa là cược để dự đoán tỷ số trong Hiệp 1 của một Sự kiện.

2.2.49.3Cược sẽ không có hiệu lực nếu trận đấu bị hoãn lại trừ khi khoản thanh toán tiền cược đã được quyết định.

2.2.50Kết quả / Tổng số bàn thắng

2.2.50.1Kết quả / Tổng số bàn thắng là cược để dự đoán cả hai:

2.2.50.1.1Trận đấu sẽ kết thúc với kết quả Đội chủ nhà thắng hoặc Đội khách thắng hoặc hòa và

2.2.50.1.2Tổng số bàn thắng theo kết quả cuối cùng của trận đấu sẽ là Trên hay Dưới

2.2.50.2Có các lựa chọn sau để cá cược:

Đội chủ nhà và Trên – Cá cược sẽ thắng khi đội chủ nhà thắng và tổng điểm đạt trên một mức định trước.

Đội chủ nhà và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi đội chủ nhà thắng và tổng điểm đạt Dưới một mức định trước.

Đội khách và Trên – Cá cược sẽ thắng khi đội khách thắng và tổng điểm đạt trên một mức định trước.

Đội khách và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi độ khách thắng và tổng điểm đạt dưới một mức định trước.

Hòa và Trên – Cá cược sẽ thắng khi kết quả trận đấu là hòa và tổng điểm đạt trên một mức định trước.

Hòa và Dưới – Cá cược sẽ thắng khi kết quả trận đấu là hòa và tổng điểm đạt dưới một mức định trước.

2.2.50.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.51Đội thắng vào cuối trận

2.2.51.1Là cược để dự đoán đội bóng thua liên tục trong gần hết thời gian trận đấu diễn ra, nhưng bất ngờ vượt lên và thắng ở cuối những phút thứ 90

2.2.52Cược cầu thủ ghi bàn đầu tiên

2.2.52.1Cược cầu thủ ghi bàn đầu tiên nghĩa là cược dự đoán cầu thủ sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong một trận đấu.

2.2.52.2Khoản cược vào bất cứ cầu thủ nào không tham gia thi đấu trong trận đấu hoặc cầu thủ nào vào thay sau khi bàn thắng thứ nhất được ghi sẽ không có giá trị và sẽ được hoàn trả.

2.2.52.3Bàn đá phản lưới nhà không được tính là bàn thắng đầu tiên. Trong trường hợp đó, cầu thủ tiếp theo ghi bàn sẽ được xem là cầu thủ đầu tiên ghi được bàn thắng.

2.2.52.4Khoản cược đặt vào loại cược “không có cầu thủ nào phá lưới” sẽ thắng nếu không có cầu thủ nào ghi bàn trong trận đấu. Nếu bàn đá phản lưới nhà là bàn thắng duy nhất trong trận đấu thì khoản cược đặt vào loại cược “không có cầu thủ nào phá lưới” sẽ thắng.

2.2.52.5Khoản cược đặt vào cầu thủ bị đuổi khỏi sân trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi sẽ bị mất.

2.2.52.6Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.53Cược đội đầu tiên ghi bàn & Cược đội cuối cùng ghi bàn

2.2.53.1Cược đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.53.2Cược đội cuối cùng ghi bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng cuối cùng trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.53.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.54Cược đội đầu tiên ghi 2 bàn & Cược đội đầu tiên ghi 3 bàn

2.2.54.1Cược đội đầu tiên ghi 2 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi hai (2) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.54.2Cược đội đầu tiên ghi 3 bàn nghĩa là đặt cược dự đoán đội nào sẽ ghi ba (3) bàn thắng trước trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.54.3Có các lựa chọn đặt cược sau:
• Đội nhà
• Đội khách
• Không có đội nào trong hai đội

2.2.54.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.55Thời gian ghi bàn thắng đầu tiên

2.2.55.1Có nghĩa là dự đoán thời gian bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi vào rổ.

2.2.55.1.1Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (10 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 10 phút đầu tiên của trận đấu.

2.2.55.1.2Thời gian Ghi Bàn thắng Đầu tiên (15 phút) nghĩa là đặt cược để dự đoán bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi trong vòng 15 phút đầu tiên của trận đấu.

2.2.55.2Bàn đá phản lưới nhà không được xem là bàn thắng đầu tiên.

2.2.55.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.56Hiệp đấu nào sẽ tạo ra bàn thắng thứ 1

2.2.56.1Có nghĩa là cược đoán trong hiệp nào của trận đấu bàn thắng thứ 1 sẽ được ghi

2.2.56.2Những lựa chọn cá cược có sẵn là:
• Hiệp đầu
• Hiệp hai
• Không bàn thắng

2.2.56.3Nếu trận đấu sau đó bị hủy sau khi bàn thắng thứ nhât được ghi trong toàn bộ hiệp đấu đầu tiên, thì tất cả cược sẽ dừng lại.

2.2.56.4Nếu trận đấu bị hủy trong bất cứ thời điểm nào trước khi bàn thắng thứ 1 được ghi thì tất cả cược không có giá trị.

2.2.57Cả hai đội ghi bàn/Kết quả & Cả hai đội ghi bàn/Kết quả hiệp 1

2.2.57.1Hai đội ghi bàn/kết quả có nghĩa là cược dự đoán hai đội

2.2.57.1.1Dù cho trận đấu sẽ dẫn tới kết quả là hai đội ghi bàn và ;

2.2.57.1.2Dù cho trận dấu sẽ dẫn tới kết quả là đội nhả thắng hoặc đội khách thắng hoặc hòa

2.2.57.2Những lựa chọn cược có sẵn là :
• Yes & Chủ nhà – cược thắng nếu hai đội ghi bàn và đội chủ nhà thắng
• Yes & Đội khách- cược thắng nếu hai đội ghi bàn và đội khách thắng
• Yes & Hòa – cược thắng nếu hai đội ghi bàn và kết quả trận đấu hòa

2.2.57.3Cả hai đội ghi bàn/Kết quả hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán kết quả của hiệp 1 trận đấu và việc cả hai đội có ghi bàn trong hiệp 1 hay không.

2.2.57.4Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.58Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận

2.2.58.1Chẵn/lẻ cho nửa trận/cả trận nghĩa là cá cược dự đoán kết quả của nửa trận và kết quả của cả trận đấu là lẻ/lẻ, lẻ/chẵn, chẵn/lẻ hay chẵn/chẵn.

2.2.58.2Có bốn (4) phương án cược:
• Lẻ/Lẻ
• Lẻ/Chẵn
• Chẵn/Lẻ
• Chẵn/Chẵn

2.2.58.3Đối với kiểu cá cược này, tất cả mọi thời gian bù giờ sẽ không được tính để xác định kết quả của cả trận đấu.

2.2.58.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã xác định từ trước việc thanh toán cá cược.

2.2.59Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn

2.2.59.1Kết quả/Đội đầu tiên ghi bàn nghĩa là cược để vừa dự đoán đội nào sẽ ghi bàn trước vừa dự đoán bất kỳ một trong ba khả năng thắng có thể xảy ra cho một sự kiện.

2.2.59.2Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.60Hiệp đấu với đội chủ nhà ghi bàn thắng đầu tiên

2.2.60.1Có nghĩa là cược đoán trong hiệp nào của trận đấu, đội chủ nhà sẽ ghi bàn đầu tiên

2.2.60.2Những lựa chọn có sẵn :
* Hiệp 1
* Hiệp 2
* Không bàn thắng

2.2.60.3Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.61Hiệp đấu với đội khách ghi bàn thắng đầu tiên

2.2.61.1Có nghĩa là cược đoán hiệp nào của trận đấu , đội khách sẽ ghi bàn đầu tiên

2.2.61.2Những lựa chọn có sẵn là :
* Hiệp 1
* Hiệp 2
* Không có bàn thắng nào

2.2.61.3Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.62Chấp riêng 15 phút (HDP)

2.2.62.1Chấp riêng 15 phút có nghĩa là cá cược khi một đấu thủ hoặc đội chơi tiếp nhận khởi đầu ảo. Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn sau khi cộng khoản chấp đã cho vào kết quả tại thời điểm kết thúc mỗi (KHOẢNG) thời gian 15 phút của trận đấu.

2.2.62.2Ví dụ:
Chấp phút thứ 15
00:00 – 15:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 00:00 đến 15:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 15.

Chấp phút thứ 30
15:01 – 30:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 15:01 đến 30:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 30.

Chấp phút thứ 45
30:01- 45:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 30:01 – 45:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 45.

Chấp phút thứ 60
45:01 – 60:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 45:01 đến 60:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 60.

Chấp phút thứ 75
60:01 – 75:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 60:01 đến 75:00.
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 75.

Chấp phút thứ 90
75:01- 90:00 HDP: Người thắng là đấu thủ hoặc đội chơi có điểm số tốt hơn trong khoảng thời gian từ phút 75:01 đến 90:00,
Tất cả mọi cá cược phải được đặt trước hoặc tại thời điểm kết thúc phút thứ 90.

2.2.62.3Đối với cược HDP vào đúng phút 15, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số Thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.

2.2.62.4Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị loại bỏ, mọi cá cược đã được đặt vào Chấp riêng 15 phút sẽ bị coi là vô hiệu. Nếu Chấp riêng 15 phút đã chọn hoàn thành thì mọi cá cược sẽ có giá trị.

2.2.62.5Đối với hai (2) phút cuối cùng của bất cứ trò chơi cá cược trực tiếp 15 phút đặc thù có chấp thì bất cứ hành động nào ngoài những hành động được nêu ra dưới đây sẽ được coi là Chơi An toàn và như vậy tất cả cá cược đã đặt còn để treo có thể được xem xét chấp nhận: ghi điểm, đá phạt và thẻ đỏ.

2.2.62.6Đối các khoảng thời gian 30:01-45:00 & 75:01 – 90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và Tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.

2.2.63Trân đấu cặp: Đội ghi bàn thắng đầu tiên

2.2.63.1Trân đấu cặp: Đội ghi bàn thắng đầu tiên có nghĩa là cá cược tiên đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu cặp.
Ví dụ:
Các trận đấu: Man City gặp Liverpool ; Chelsea gặp Man United
Trân đấu cặp: Man City gặp Chelsea
Man City ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:10
Chelsea ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:48
Thắng cược: Man City

2.2.63.2Nếu cả hai trận đấu ghi điểm đồng thời (phút và giây) hoặc không có bàn thắng nào được ghi trong cả hai trận đấu thi trận đấu cặp sẽ được coi như hòa.

2.2.63.3Nếu một trận đấu bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ sau khi bàn thắng đầu tiên được ghi điểm trong trận đấu kia thi toàn bộ cá cược sẽ dừng lại. Nếu một trận đấu bị hoãn lại hoặc bị hủy bỏ trước khi bàn thắng đầu tiên được ghi trong trận đấu kia thì mọi cá cược đều vô hiệu.
Ví dụ:
Các trận đấu: Man City gặp Liverpool; Chelsea gặp Man United
Trân đấu cặp: Man City gặp Chelsea
Man City ghi bàn thắng đầu tiên ở phút thứ 25:10
Trận đấu của Chelsea bị hoãn lại hoặc hủy bỏ trước 25:10
Kết quả: Tất cả mọi cá cược đều vô hiệu.

2.2.63.4Nếu cả hai trận đấu đều bị hủy bỏ mà không có bàn thắng nào được ghi thì mọi cá cược đều vô hiệu.

2.2.63.5Mọi bàn thằng được ghi trong thời gian bù giờ sẽ không được tính.

2.2.64Đội châu Âu đứng đầu

2.2.64.1Cược đội châu Âu đứng đầu nghĩa là cược đội châu Âu nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.

2.2.64.2Nếu hai đội châu Âu thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội châu Âu đứng đầu.

2.2.64.3Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội châu Âu rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.

2.2.64.4Tất cả các khoản cược cho Đội châu Âu đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội châu Âu cuối cùng rời khỏi giải đấu.

2.2.65Đội Nam Mỹ đứng đầu

2.2.65.1Cược Đội Nam Mỹ đứng đầu nghĩa là cược đội Nam Mỹ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.

2.2.65.2Nếu hai đội Nam Mỹ thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Nam Mỹ đứng đầu.

2.2.65.3Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Nam Mỹ rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.

2.2.65.4Tất cả các khoản cược cho Đội Nam Mỹ đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Nam Mỹ cuối cùng rời khỏi giải đấu.

2.2.66Đội Châu Phi đứng đầu

2.2.66.1Cược Đội Châu Phi đứng đầu nghĩa là cược đội Châu Phi nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu FIFA World Cup.

2.2.66.2Nếu hai đội Châu Phi thi đấu trong trận chung kết hoặc tranh hạng ba, đội chiến thắng trận đấu sẽ được xem là Đội Châu Phi đứng đầu.

2.2.66.3Trong các trường hợp khác khi có nhiều đội Châu Phi rời giải đấu trong cùng một vòng xa nhất, quy tắc “Đồng hạng” (Dead Heat) sẽ được áp dụng và tỷ lệ trả (trừ tiền đặt cược) được chia cho số người chiến thắng và được thanh toán tương ứng với tiền đặt cược được trả lại.

2.2.66.4Tất cả các khoản cược cho Đội Châu Phi đứng đầu sẽ được thanh toán khi FIFA công bố đội chiến thắng chính thức trận chung kết hoặc tranh hạng ba hoặc khi đội Châu Phi cuối cùng rời khỏi giải đấu.

2.2.67Cả hai đội ghi bàn

2.2.67.1Cược cả hai đội ghi bàn nghĩa là cược để dự đoán liệu một trận đấu sẽ có kết quả là cả hai đội ghi bàn hay không.

2.2.67.2Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.68Cả hai đội ghi bàn trong hiệp một

2.2.68.1Cược cả hai đội ghi bàn trong hiệp một nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một của trận đấu hay không.

2.2.68.2Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một, thì cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn hoặc hủy bỏ trước khi kết thúc Hiệp Một mà cả hai đội không ghi bàn, tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.

2.2.69Cả hai đội ghi bàn trong Hiệp Hai

2.2.69.1Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của một trận đấu hay không.

2.2.69.2Nếu một trận đấu bị hủy bỏ sau khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp hai, thì các khoản cược ‘Có’ sẽ được xác định là thắng cuộc và cược ‘Không’ là thua cuộc. Nếu trận đấu bị hoãn lại hoặc hủy bỏ mà cả hai đội đều không ghi bàn thì tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu.

2.2.70Cả hai đội sẽ ghi bàn trong hiệp một và/hoặc hiệp hai

2.2.70.1Cược cả hai đội sẽ ghi bàn trong Hiệp Một và/hoặc Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp một và liệu cả hai đội có ghi bàn trong hiệp hai của trận đấu hay không.

2.2.70.2Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi cả hai đội đã ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu.

2.2.71Cả hai Đội Ghi bàn/Tổng Bàn thắng & Cả hai Đội Ghi bàn Hiệp 1/Tổng Bàn thắng

2.2.71.1Cược cả hai đội sẽ ghi bàn/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu và liệu cả hai đội có ghi bàn trong trận đấu hay không.

2.2.71.2Cả hai Đội Ghi bàn Hiệp 1/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu và việc liệu cả hai đội có ghi bàn trong Hiệp một của trận đấu hay không.

2.2.71.3Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.72Kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng

2.2.72.1Cược kết quả hiệp một/Tổng số bàn thắng nghĩa là cược để dự đoán kết quả của hiệp một của trận đấu và tổng số bàn thắng của hiệp một.

2.2.72.2Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp một của trận đấu. Các khoản cược sẽ giữ nguyên giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ trong hiệp hai của trận đấu.

2.2.73Đội nhà ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai

2.2.73.1Cược Đội nhà sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội nhà có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.

2.2.73.2Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.74Đội khách ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai

2.2.74.1Cược Đội khách sẽ ghi bàn trong Hiệp Một/ghi bàn trong Hiệp Hai nghĩa là cược để dự đoán liệu Đội khách có ghi bàn trong hiệp một và hiệp hai của trận đấu hay không.

2.2.74.2Các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.7515 phút cụ thể 1X2

2.2.75.115 phút cụ thể 1X2 nghĩa là đặt cược để dự đoán 3 kết quả chiến thắng bất kỳ có thể xảy ra vào cuối mỗi phút thứ 15 (chu kỳ) của trận đấu. 1 là đội được xướng tên trước (thường là đội nhà); X là trận đấu dẫn đến kết quả hòa; 2 là đội được xướng tên sau (thường là đội khách).

2.2.75.2Ví dụ:
Phút thứ 15 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 00:00 – 15:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 15.

Phút thứ 30 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 15:01 – 30:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 30.

Phút thứ 45 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 30:01 – 45:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 45.

Phút thứ 60 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 45:01 – 60:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 60.

Phút thứ 75 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 60:01 – 75:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 75.

Phút thứ 90 1X2
Dự đoán một trong ba kết quả chiến thắng bất kỳ giữa 1X2 từ 75:01 – 90:00. Tất cả giá trị cược phải được đặt trước khi kết thúc phút thứ 90.

2.2.75.3Đối với cược 1X2 trong 15 phút xác định, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp.

2.2.75.4Nếu trận đấu bị gián đoạn hoặc hủy bỏ, các giá trị cược đã đặt cho khoảng thời gian 15 phút chưa kết thúc giữa 1X2 sẽ bị hủy. Nếu khoảng thời gian 15 phút đã xác định giữa 1X2 đã kết thúc thì giá trị cược sẽ được tính.

2.2.75.5Đối với việc đặt cược trực tiếp trong (2) phút cuối của loại cược 15 phút cụ thể 1X2, bất kỳ tình huống nào ngoài các tình huống được đề cập sau đây sẽ được xem là Chơi an toàn và vì vậy, tất cả giá trị cược đang chờ xử lý sẽ được xem xét chấp nhận: ghi bàn, phạt đền và thẻ đỏ.

2.2.75.6Đối các khoảng thời gian 30:01 – 45:00 & 75:01 – 90:00, các cược được quyết toán vào đúng thời điểm bàn thắng được ghi (bóng lăn qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ đưa ra của trọng tài chính) như được thể hiện theo đồng hồ khi được công bố trên truyền hình trực tiếp, ngoại trừ thời gian bù giờ hoặc thời gian bù giờ do có cầu thủ chấn thương.

2.2.76Đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo

2.2.76.1Đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ lọt vào vòng tiếp theo của giải đấu.

2.2.77Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap)

2.2.77.1Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute Handicap) nghĩa là đặt cược khi nào một đối thủ hay một đội được nhận khởi đầu thuận lợi ảo. Người thắng là đối thủ hay đội có bàn thắng nhiều hơn sau khi đã cộng thêm bàn chấp đã cược vào kết quả vào cuối mỗi khoảng thời gian 10 phút của trận đấu.

2.2.77.2Ví dụ:
Cược chấp (HDP) phút thứ 10
00:00 – 10:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút 00:00 đến phút thứ 10:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 10.

Cược chấp phút thứ 20
10:01 – 20:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 10:01 đến phút thứ 20:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 20.

Cược chấp phút thứ 30
20:01- 30:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 20:01 đến phút thứ 30:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 30.

Cược chấp phút thứ 40
30:01 – 40:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 30:01 đến phút thứ 40:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 40.

Cược chấp phút thứ 60
50:01- 60:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 50:01 đến phút thứ 60:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 60.

Cược chấp phút thứ 70
60:01- 70:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 60:01 đến phút thứ 70:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 70.

Cược chấp phút thứ 80
70:01- 80:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 70:01 đến phút thứ 80:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 80.

Cược chấp phút thứ 90
80:01- 90:00 HDP: Người thắng là đối thủ hay đội có tỉ số bàn thắng nhiều hơn trong khoảng thời gian từ phút thứ 80:01 đến phút thứ 90:00.
Tất cả mọi khoản cược bắt buộc phải được đặt vào lúc hay trước khi kết thúc phút thứ 90.

2.2.77.3Đối với Cược chấp 10 phút cụ thể (Specific 10-Minute HDP), khoản cược được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp.

2.2.77.4Nếu trận đấu bị hoãn hoặc bị bỏ dở, các khoản cược đặt vào Cược chấp 10 phút cụ thể dở dang sẽ được xem là không có giá trị. Nếu Cược chấp 10 phút cụ thể đã định hoàn thành trọn vẹn thì khoản cược sẽ được xem là có giá trị.

2.2.77.5Trong hai (2) phút cuối cùng của bất kỳ việc đặt cược trực tiếp theo Cược chấp 10 phút cụ thể nào, bất kỳ hành động nào ngoài những hành động được đề cập dưới đây sẽ được xem là Tình huống an toàn (Safe Play) và vì vậy, tất cả mọi khoản cược đang chờ xử lý có thể được cân nhắc chấp nhận: một bàn thắng, một quả phạt đền và thẻ đỏ.

2.2.77.6Đối với cược chấp từ phút 80:01 – 90:00, khoản cược sẽ được dàn xếp dựa trên thời gian chính xác khi bàn thắng được ghi (bóng vượt qua vạch cầu môn), số quả phạt góc (số quả phạt góc đã thực hiện) và tổng số thẻ phạt (số thẻ phạt do trọng tài chính thức đã rút) như thông tin hiển thị trên đồng hồ khi được công bố qua chương trình phát sóng trực tiếp, không tính thời gian bù giờ hay thời gian cộng thêm vào cuối trận đấu do bóng chết vì có cầu thủ bị thương.

2.2.78Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng

2.2.78.1Cú phạt đền đầu tiên thành bàn thắng hay không thành bàn thắng nghĩa là loại cược dự đoán quả đá phạt đền đầu tiên của đội có trở thành bàn thắng hay không.

2.2.79Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor)

2.2.79.1Nhà tài trợ Jersey hàng đầu (Top Jersey Sponsor) là loại cược dự đoán nhà tài trợ jersey nào sẽ có đội mà mình tài trợ giành được danh hiệu vô địch.

2.2.80Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner)

2.2.80.1Châu lục của huấn luyện viên trưởng đội chiến thắng (Continent of Head Coach Winner) là loại cược dự đoán châu lục xuất xứ của huấn luyện viên trưởng của đội bóng sẽ giành danh hiệu vô địch.

2.2.81Tỷ số thắng cách biệt & Tỷ số Thắng cách biệt trong hiệp 1

2.2.81.1Tỷ số thắng cách biệt có nghĩa là cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỷ số thắng cách biệt được ghi giữa đội Nhà và đội Khách.

2.2.81.2Tỷ số thắng cách biệt trong hiệp 1 có nghĩa là cược dự đoán đội thắng trong trận đấu và tỷ số thắng cách biệt được ghi giữa đội Nhà và đội Khách trong hiệp 1.

2.2.81.3Các tùy chọn có sẵn dành cho loại cược này là các tùy chọn được công bố trên trang web. Ví dụ:
• Đội Nhà thắng 1 bàn
• Đội Nhà thắng 2 bàn
• Đội Nhà thắng 3 bàn hoặc hơn
• Mọi Tỷ số Hòa (Ngoại trừ 0-0)
• Đội Khách thắng 1 bàn
• Đội Khách thắng 2 bàn
• Đội Khách thắng 3 bàn hoặc hơn
• Không có Bàn thắng

2.2.81.4Đối với loại cược này, thời gian bù giờ sẽ không được đưa vào để quyết định tỷ số thắng cách biệt.

2.2.81.5Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán cược đã được quyết định.

2.2.82Bàn thắng tiếp theo, Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 & Bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ

2.2.82.1Bàn thắng tiếp theo nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong trận đấu.

2.2.82.2Bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.82.3Bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ nghĩa là cược dự đoán đội nào sẽ ghi bàn thắng tiếp theo trong thời gian đá bù giờ của trận đấu.

2.2.82.4Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán tiền cược đã cược xác định.

2.2.82.5Bàn thắng phản lưới nhà được được công nhận ghi bàn thắng.

2.2.83Phạt đền

2.2.83.1Phạt đền nghĩa là cá cược để dự đoán liệu trận đấu có xảy ra phạt đền hay không.

2.2.83.2Có các tuỳ chọn sau đây
• Có
• Không

2.2.84Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất

2.2.84.1Hiệp đấu có nhiều bàn thắng nhất nghĩa là đặt cược dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có tổng số bàn thắng nhiều hơn hiệp còn lại.

2.2.84.2Có các tuỳ chọn sau:
1. Hiệp 1
2. Hiệp 2
3. Hòa

2.2.84.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.84.4Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào

2.2.84.4.1Đội nhà ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội nhà sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.

2.2.84.4.2Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.84.5Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào

2.2.84.5.1Đội khách ghi được nhiều bàn thắng nhất ở hiệp nào nghĩa là đặt cược dự đoán đội khách sẽ có tổng số bàn thắng ở hiệp nào nhiều hơn.

2.2.84.5.2Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ ngoại trừ trường hợp khoản cược đã được định đoạt trước.

2.2.85Tỉ số chính xác của hiệp 1/cả trận

2.2.85.1Tỉ số chính xác của hiệp 1/ cả trận nghĩa là đặt cược dự đoán tỉ số chính xác sau khi kết thúc hiệp 1 và tỉ số cuối cùng chính xác sau khi kết thúc trận đấu.

2.2.85.2Tỷ số Chính xác Hiệp một/Cả trận đấu để thắng “AOS” nghĩa là đội đã chọn phải chiến thắng với tỷ số không được liệt kê trong lựa chọn.

2.2.85.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ, trừ phi việc thanh toán cá cược đã được quyết định từ trước.

2.2.86Cầu thủ ghi bàn – Bất kỳ lúc nào

2.2.86.1Cược cầu thủ ghi bàn – bất cứ lúc nào nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ ghi bàn vào bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra trận đấu. Không tính thời gian đá bù giờ.

2.2.86.2Không tính bàn đá phản lưới nhà.

2.2.86.3Khoản cược sẽ có giá trị bất kể thời gian cầu thủ đó vào tham gia thi đấu trong trận đấu được bao lâu.

2.2.86.4Khoản cược vào bất kỳ cầu thủ nào không tham gia vào trận đấu sẽ bị vô hiệu và được trả lại.

2.2.86.5Khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ trừ khi việc thanh toán tiền cược đã được xác định.

2.2.87Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

2.2.87.1Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.87.2Cược cầu thủ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.87.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.87.4Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

2.2.87.4.1Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.87.4.2Cược cầu thủ đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội nhà sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.87.4.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.87.5Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân & Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1

2.2.87.5.1Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong thời gian thi đấu chính thức của trận đấu.

2.2.87.5.2Cược cầu thủ đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 nghĩa là cược cầu thủ nào của đội khách sẽ bị đuổi ra khỏi sân trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.87.5.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.88Cược đá bù giờ có/không

2.2.88.1Cược đá bù giờ có/không nghĩa là cược trận đấu có đá bù giờ hay không.

2.2.88.2Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.89Cược đá bù giờ/Bàn thắng

2.2.89.1Cược đá bù giờ/Bàn thắng nghĩa là vừa cược trận đấu có đá bù giờ hay không vừa cược có bàn thắng nào được ghi trong thời gian đá bù giờ hay không.

2.2.89.2Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ trước khi kết thúc thời gian đá bù giờ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.90Cược tài & xỉu cho cả 2 hiệp có/không

2.2.90.1Cược tài 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có từ hai (2) bàn thắng trở lên hay không.

2.2.90.2Cược xỉu 1.5 cho cả 2 hiệp có/không nghĩa là đặt cược dự đoán liệu mỗi hiệp của trận đấu có ít hơn hai (2) bàn thắng hay không.

2.2.90.3Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị huỷ bỏ, trừ trường hợp đã dàn xếp khoản cá cược.

2.2.91[NO LONGER OFFERED]

2.2.92Cách thức xác định kết quả trận đấu

2.2.92.1Cược Cách thức xác định kết quả trận đấu có nghĩa là cược để dự đoán người chiến thắng và cách thức chiến thắng trận đấu.

2.2.92.2Có các tùy chọn cược sau đây:
• Đội nhà/Thời gian thi đấu chính thức
• Đội nhà/Thời gian đá bù
• Đội nhà/Sút luân lưu
• Đội khách/Thời gian thi đấu chính thức
• Đội khách/Thời gian đá bù
• Đội khách/Sút luân lưu

2.2.92.3Tất cả các khoản cược sẽ vô hiệu nếu trận đấu bị hủy bỏ.

2.2.93Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 2

2.2.93.1Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thằng hiệp 2

2.2.93.1.1Tổng số bàn thắng hiệp 1 so với Tổng số bàn thắng hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số bàn thắng được ghi trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.

2.2.93.1.2Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số bàn thắng được ghi.

2.2.93.1.3Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.

2.2.93.2Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 2

2.2.93.2.1Tổng số quả phạt góc hiệp 1 so với Tổng số quả phạt góc hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số quả phạt góc được thực hiện trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.

2.2.93.2.2Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số quả phạt góc được thực hiện.

2.2.93.2.3Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.

2.2.93.3Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 2

2.2.93.3.1Tổng số thẻ phạt hiệp 1 so với Tổng số thẻ phạt hiệp 2 nghĩa là đặt cược để dự đoán tổng số thẻ phạt được nhận trong Hiệp 1 và Hiệp 2 của một sự kiện.

2.2.93.3.2Thời gian bù giờ không được áp dụng để tính tổng số thẻ phạt được nhận.

2.2.93.3.3Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường.

2.2.94[NO LONGER OFFERED]

2.2.95Tổng số phút của bàn thắng

2.2.95.1Tổng số phút ghi bàn là đặt cược để dự đoán tổng số phút tương ứng với thời gian cụ thể lúc cả hai đội ghi bàn trong một trận đấu.

2.2.95.2Để quyết định phút của bàn thắng, số lẻ của phút (1-59 giây) sẽ được làm tròn thành phút gần nhất.

Ví dụ:

Các bàn thắng được ghi ở phút 22,55 phút (23 phút) + 34,35 phút (35 phút) + 55,05 phút (56 phút) = 144 phút

2.2.95.3Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp một sẽ được tính là vào phút thứ 45. Tất cả mọi bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ của hiệp hai sẽ được tính là vào phút thứ 90.

2.2.95.4Thời gian đá bù giờ và quả đá phạt đền không được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.

2.2.95.5Bàn đá phản lưới nhà được tính khi tính toán tổng số phút của bàn thắng.

2.2.95.6Tổng số phút của bàn thắng chỉ thời gian ghi bàn hiện trên chương trình phát sóng của truyền hình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về thời gian ghi bàn của bất kỳ bàn thắng nào, thời gian do Trang web thi đấu chính thức công bố sẽ được xem là căn cứ để giải quyết tranh chấp.

2.2.95.7Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị hủy bỏ, trừ trường hợp việc thanh toán khoản cược đã được quyết định.

2.2.96Đội Nhà Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp

2.2.96.1Dự đoán liệu đội Nhà sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài “90 phút” hay không.

2.2.96.2Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.

2.2.96.3Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.

2.2.96.4Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.

2.2.97Đội Khách Ghi bàn ở Cả 2 Hiệp

2.2.97.1Dự đoán liệu đội Khách sẽ ghi ít nhất một bàn thắng trong mỗi hiệp của trận đấu kéo dài “90 phút” hay không.

2.2.97.2Nếu đội được chọn ghi bàn chỉ trong một hiệp hoặc không ghi được bàn nào, lúc ấy tất cả các cược sẽ được quyết toán là cược thua.

2.2.97.3Nếu một bàn thắng riêng được ghi, chỉ có số tiền cược vào đội có bàn thắng mới được tính vào cược tương ứng.

2.2.97.4Cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ khi việc quyết toán cược đã được xác định.

2.2.98Bảng – 2 đội đứng đầu

2.2.98.1Cược dự đoán 2 đội sẽ đứng đầu bảng.

2.2.99Vòng loại đội

2.2.99.1Dự đoán đội được công bố sẽ bị loại khỏi giải đấu.

2.2.100Đội xếp cuối bảng

2.2.100.1Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối Bảng trong mùa giải.

2.2.101Chọn đội vào chung kết

2.2.101.1Dự đoán đội nào sẽ chơi trong vòng chung kết của giải đấu.

2.2.102Vào chung kết

2.2.102.1Vào chung kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Chung kết của giải đấu.

2.2.102.2Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

2.2.103Vào Bán kết

2.2.103.1Vào bán kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Bán kết của giải đấu.

2.2.103.2Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

2.2.104Vào Tứ kết

2.2.104.1Vào Tứ kết có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn vào vòng Tứ kết của giải đấu.

2.2.104.2Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

2.2.105Đội nào trong bảng hội đủ điều kiện

2.2.105.1Dự đoán đội nào sẽ hội đủ điều kiện và tiến vào vòng tiếp theo trong giải đấu đã định.

2.2.105.2Kèo này dựa vào tỷ số Toàn trận và bao gồm mọi Thời gian bù giờ hoặc Loạt đá luân lưu cần để công bố đội thắng cuộc.

2.2.106Bảng thắng cuộc

2.2.106.1Dự đoán bảng nào sẽ là bảng thắng cuộc của giải đấu.

2.2.107Châu lục thắng cuộc

2.2.107.1Châu lục thắng cuộc có nghĩa là cược dự đoán châu lục nào sẽ giành chiến thắng trong giải đấu.

2.2.108Giải đấu – Đội xuống hạng

2.2.108.1Dự đoán đội nào sẽ bị xuống hạng trong giải đấu.

2.2.108.2Kèo này sẽ bao gồm vị trí xuống hạng tự động cũng như xuống hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.

2.2.108.3Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

2.2.109Mùa giải – Xếp cuối bảng

2.2.109.1Dự đoán đội nào sẽ xếp cuối bảng trong mùa giải xác định trong khoảng thời gian mùa giải diễn ra.

2.2.109.2Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

2.2.110Mùa giải – 2 đội xếp cuối bảng

2.2.110.1Dự đoán những đội nào sẽ bị xếp cuối bảng trong mùa giải này.

2.2.110.2Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

2.2.111Mùa giải – Đội bóng thăng hạng trong mùa giải

2.2.111.1Dự đoán đội nào sẽ được thăng hạng trong giải đấu.

2.2.111.2Kèo này bao gồm cả vị trí thăng hạng tự động cũng như mọi sự thăng hạng qua trận đấu tranh vé vớt được sử dụng trong một giải đấu cụ thể.

2.2.111.3Nếu một đội bị loại khỏi một liên đoàn hoặc bị loại, các cược vào đội đó sẽ không có giá trị. Nếu điều này xảy ra trước khi bắt đầu mùa giải, toàn bộ kèo này sẽ không có giá trị và một kèo mới sẽ được mở.

2.2.112Người thắng cuộc và cầu thủ ghi bàn thắng đúp hàng đầu

2.2.112.1Dự đoán đội nào sẽ giành chiến thắng trong cuộc đấu và cầu thủ nào sẽ ghi bàn nhiều nhất.

2.2.112.2Tất cả các cược được áp dụng trong “90 phút” của trận đấu và thời gian bù giờ theo kết quả chính thức của trận đấu, cộng thêm thời gian ngừng.

2.2.112.3Các bàn thắng được ghi trong loạt đá luân lưu không được tính.

2.2.112.4Nếu có nhiều cầu thủ có số bàn thắng bằng nhau, quy tắc về đích cùng nhau được áp dụng.

2.2.113Giải đấu – 3 đội đứng đầu

2.2.113.1Giải đấu – 3 đội đứng đầu có nghĩa là cược dự đoán đội nhất, nhì và ba và xác định theo thứ tự khi kết thúc giải đấu.

2.2.113.2Ví dụ: Manchester City/Manchester United/Chelsea phải giành chiến thắng theo thứ tự xác định vào cuối giải đấu.

2.2.113.3Bảng vòng chung kết như được hiển thị theo kết quả chính thức của giải đấu tương ứng là kết quả quyết toán.

2.2.114Giải đấu – Đội không bại trận nào

2.2.114.1Đội phải hoàn thành giải đấu mà không để thua trận nào.

2.2.115Giành danh hiệu

2.2.115.1Dự đoán đội nào sẽ giành danh hiệu vào cuối giải đấu.

2.2.116Đội/Cầu thủ nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu

2.2.116.1Đội/Cầu thủ nào tiến xa nhất trong giải đấu có nghĩa là cược dự đoán đội được chọn nào sẽ tiến xa nhất trong giải đấu.

2.2.116.22 đội/cầu thủ sẽ được ghép thành cặp để lựa chọn cược, các đội thuộc về các bảng khác cũng có thể được ghép thành cặp để lựa chọn cược.

2.2.116.3Nếu 2 đội/cầu thủ được ghép thành cặp để lựa chọn cược hội đủ tiêu chuẩn cho vòng đấu tiếp theo, tất cả các cược vào hai đội/cầu thủ sẽ được kết chuyển sang vòng đấu thành công.

2.2.116.4Cược sẽ được xem là hòa nếu hai đội/cầu thủ sẽ bị loại trong cùng một vòng đấu.

2.2.117(Fast Markets) Thị trường 1/5 Phút Tiếp theo

2.2.117.1Khách hàng dự đoán một kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định từ những kết quả trong danh sách. Nếu không có kết quả nào danh sách xảy ra hoặc Khách hàng không thể dự đoán chính xác kết quả sẽ xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, tất cả cược sẽ bị coi là cược thua.

2.2.117.2Các cược sẽ được thanh toán theo thời gian sự kiện mà nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Công ty có thể tùy ý và toàn quyền quyết định đối với việc lựa chọn hoặc chỉ định nhà cung cấp dữ liệu. Hiệp phụ và thời gian bù giờ sẽ không được tính.

2.2.117.3Lựa chọn Bàn thắng – Bàn thắng được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty, bất kể nội dung được thể hiện trong video phát lại. Bàn phản lưới nhà sẽ được tính để thanh toán trong thị trường này.

2.2.117.4Lựa chọn Phạt trực tiếp – Phạt trực tiếp được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt trực tiếp đó được thực hiện trong thực tế.

2.2.117.4.1Tình huống Đá phạt Trực tiếp được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.117.5Lựa chọn Phạt góc – Phạt góc được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện trong thực tế.

2.2.117.5.1Tình huống Phạt góc Trực tiếp được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.117.6Lựa chọn Thủ môn Phát bóng- Thủ môn Phát bóng được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt góc đó được thực hiện trong thực tế. Cú phát bóng từ trên tay hay cú đá phạt trực tiếp do thủ môn thực hiện sẽ không được coi là Thủ môn Phát bóng.

2.2.117.6.1Tình huống Thủ môn Phát bóng được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.117.7Lựa chọn Ném biên – Ném biên được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú ném biên đó được thực hiện trong thực tế.

2.2.117.7.1Tình huống Ném biên được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.117.8Lựa chọn Phạt đền – Phạt đền được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp sự kiện cho Công ty và không phải là thời điểm cú đá phạt đền đó được thực hiện trong thực tế.

2.2.117.8.1Tình huống Phạt đền được hưởng nhưng chưa thực hiện sẽ không được tính.

2.2.117.9Lựa chọn Thẻ phạt – Thẻ phạt được tính theo thời điểm nhà cung cấp dữ liệu cung cấp cho Công ty. Đối với lựa chọn này, chỉ những thẻ đã được giơ lên trước mặt cầu thủ ở trên sân khi đang thi đấu mới được tính.

2.2.117.10Lựa chọn Không có – Không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ sự kiện nào ở dưới xảy ra trong khoảng thời gian được quy định, bao gồm Bàn thắng, Phạt trực tiếp, Phạt góc, Ném biên, Phạt đền hay Thẻ phạt.

2.2.117.11Nếu trận đấu bị hủy bỏ hoặc khoảng thời gian được quy định bị dừng lại khi chưa trôi qua hết, tất cả cược sẽ mất hiệu lực trừ khi lựa chọn chiến thắng đã xuất hiện và được thiết lập trước khi hủy bỏ hay dừng. Đối với những cược trong đó khoảng thời gian cược đã trôi qua hết sẽ được thanh toán và không bị coi là mất hiệu lực.

2.2.117.12Mọi và tất cả Bàn thắng, phạt trực tiếp, phạt góc, thủ môn phát bóng, ném biên, phạt đền và thẻ phạt không được công nhận hoặc bị hủy bỏ sẽ không được tính.

2.2.118Lẻ Chẵn/Tổng Bàn thắng

2.2.118.1Lẻ Chẵn/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
(A) Kết quả của trận đấu sẽ là Lẻ hay Chẵn; và
(B) Tổng số bàn thắng trong kết quả chung cuộc của sự kiện sẽ là Trên hay Dưới.

2.2.119Cơ hội Kép/Tổng Bàn thắng

2.2.119.1Cơ hội Kép/Tổng Bàn thắng nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
(A) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng; và
(B) Tổng số bàn thắng trong kết quả chung cuộc của sự kiện sẽ là Trên hay Dưới.

2.2.120Cơ hội Kép/Đội Ghi bàn Trước

2.2.120.1Cơ hội Kép/Đội Ghi bàn Trước nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
(A) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng; và
(B) Đội chủ nhà hay Đội khách sẽ là Đội Ghi bàn Trước.

2.2.121Cả hai Đội Ghi bàn/Cơ hội Kép

2.2.121.1Cả hai Đội Ghi bàn/Cơ hội Kép nghĩa là cược vào cả hai dự đoán:
(A) Cả hai đội có đều ghi bàn thắng trong trận đấu hay không; và
(B) Kết quả của trận đấu sẽ là Đội chủ nhà Hòa hoặc Thắng, Đội khách Hòa hoặc Thắng hay Đội chủ nhà hoặc Đội khách Thắng.

2.2.122Đội Chiến thắng với cách biệt hơn 5 Bàn

2.2.122.1Đội Chiến thắng với cách biệt hơn 5 Bàn nghĩa là đội được chọn phải chiến thắng với cách biệt từ năm (5) bàn trở lên.

Ví dụ:
Kết quả dành cho Đội chủ nhà – 5:1, 6:2 … (Thua) / 5:0, 6:0, 6:1 … (Thắng).
Kết quả dành cho Đội khách – 1:5, 2:6 … (Thua) / 0:5, 0:6, 1:6 … (Thắng).

2.2.123Hiệp Ghi bàn Nhiều nhất (2 Cửa)

2.2.123.1Hiệp Ghi bàn Nhiều nhất (2 Cửa) nghĩa là cược dự đoán hiệp nào của trận đấu sẽ có tổng số bàn thắng lớn hơn. Nếu kết quả chung cuộc khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường của cả hai hiệp là Hòa, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.123.2Những tùy chọn sau có thể được sử dụng:
• Hiệp một
• Hiệp hai

2.2.124Châu Á 1×2 & Châu Á 1×2 Hiệp 1

2.2.124.1Bằng cách cược vào Châu Á 1X2, thành viên đã đánh cược vào một trong ba kết quả bất kỳ có thể xảy ra của một sự kiện, không bao gồm tỷ số mới nhất. 1 chỉ đội đầu tiên (thường là Đội chủ nhà), X chỉ trận đấu có kết quả hòa và 2 chỉ đội thứ hai (thường là Đội khách).

2.2.124.2Bằng cách cược vào Châu Á 1X2 Hiệp 1, thành viên đã đánh cược vào một trong ba kết quả bất kỳ có thể xảy ra cho hiệp đầu tiên của một sự kiện, không bao gồm tỷ số mới nhất. 1 chỉ đội đầu tiên (thường là Đội chủ nhà), X chỉ trận đấu có kết quả hòa và 2 chỉ đội thứ hai (thường là Đội khách).

Ví dụ: Tỷ số Hiện tại: 0-1
Cược vào:
Đội chủ nhà (1) – cược Đội chủ nhà thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng hoặc trận đấu kết thúc với tỷ số Hòa
Đội khách (2) – cược Đội khách thắng Nếu Đội khách chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên
Hòa (X) – cược Hòa thắng Nếu Đội khách chiến thắng với cách biệt 1 bàn

Ví dụ: Tỷ số Hiện tại: 1-0
Cược vào:
Đội chủ nhà (1) – cược Đội chủ nhà thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 2 bàn trở lên
Đội khách (2) – cược Đội khách thắng Nếu Đội khách chiến thắng hoặc trận đấu kết thúc với tỷ số Hòa
Hòa (X) – cược Hòa thắng Nếu Đội chủ nhà chiến thắng với cách biệt 1 bàn

2.2.125Đội nào sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của mình tại Vòng bảng

2.2.125.1Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của họ tại vòng bảng.

2.2.125.2Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

2.2.126Đội nào sẽ thua tất cả các trận đấu của mình tại Vòng bảng

2.2.126.1Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ thua tất cả các trận đấu của họ tại vòng bảng.

2.2.126.2Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

2.2.127Đội nào sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của mình trong giải đấu (chỉ tính Thời gian thi đấu thông thường)

2.2.127.1Nghĩa là cược để dự đoán đội sẽ chiến thắng tất cả các trận đấu của họ trong giải đấu tính theo thời gian thi đấu thông thường.

2.2.127.2Đối với loại cược này, kết quả cuối cùng khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường sẽ được coi là kết quả của trận đấu. Mọi bàn thắng được ghi trong hiệp phụ và loạt sút luân lưu sẽ không được tính hay làm thay đổi kết quả.

2.2.127.3Nếu kết quả của trận đấu khi kết thúc thời gian thi đấu thông thường là hòa, cược sẽ thua.

2.2.127.4Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

2.2.128Tân vương World Cup

2.2.128.1Nghĩa là cược để dự đoán đội vô địch FIFA World Cup có phải là tân vương hay không. Ở đây, “Tân vương” chỉ bất kỳ đội nào vô địch FIFA World Cup mà không phải đội bảo vệ chức vô địch.

2.2.129VAR (Công nghệ video hỗ trợ trọng tài)

2.2.129.1Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) là công nghệ được áp dụng cho bóng đá, trong đó một trợ lý trọng tài sẽ xem xét lại các quyết định của trọng tài chính bằng cách sử dụng cảnh quay video và tai nghe để liên lạc.

2.2.129.2Kết quả sẽ dựa trên tuyên bố của cơ quan quản lý được đăng tải trên trang web chính thức khi trận đấu kết thúc.

2.2.129.3Nếu trận đấu bị hủy sau khi kết quả sử dụng công nghệ VAR đã được quyết định, tất cả cược vẫn có hiệu lực.

2.2.129.4Nếu trận đấu bị hủy trước khi kết quả sử dụng công nghệ VAR được quyết định, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.