Số tiền tối thiểu/tối đa bạn có thể đặt cược?

Số tiền tối thiểu mà bạn đặt cược còn tùy thuộc vào loại tiền tệ của tài khoản của bạn. Số tiền tối đa mà bạn có thể đặt cược tùy thuộc vào tình hình của thị trường cá cược. Nếu bạn không nắm rõ và muốn tìm hiểu thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ khách hàng.