Tại sao cược thể thao của bạn bị vô hiệu?

Nếu một sự kiện thể thao hoặc trận đấu bị gián đoạn, bị tạm hoãn hoặc bị chấm dứt, sau đó toàn bộ trận đấu sẽ được coi là vô hiệu. Các trận đấu sẽ được thông báo là vô hiệu không cần phân biệt bất kỳ quyết định chính thức nào nhằm tôn trọng kết quả trận đấu.

Tất cả số tiền cược bị vô hiệu sẽ được hoàn trả lại. Trong một phiếu Cược Xâu, nếu một cược nào đó bị vô hiệu thì cược này sẽ được xem như không chạy và số tiền cược sẽ tiếp tục chạy trong các cược đã chọn còn lại.