Tôi có cần cung cấp giấy tờ chứng thực trước khi rút tiền ?

Bạn không cần cung cấp bất kỳ giấy tờ chứng thực gì khi thực hiện rút tiền.

Tuy vậy, trong vài trường hợp cá biệt để đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu hình chụp 2 mặt CMND, cũng như hóa đơn điện/nước… gần đây của bạn.