Tôi được phép làm gì với những sự kiện trực tiếp mà tôi xem?

Truyền hình trực tuyến tại Dafa Sports thực sự chỉ dành cho cá nhân bạn. Tất cả những video trực tuyến từ Dafa Sports sẽ không được sao chép hay nhân bản mà không có sự chấp thuận của công ty.