Tỷ Lệ Cược Cố Định Head to Head Vương quốc Anh / Ailen

Nội quy và quy định đặt cược Tỷ Lệ Cược Cố Định Head to Head Vương quốc Anh / Ailen tại Dafabet

1
Sau khi giải đấu bắt đầu, tất cả danh sách đội thi đấu sẽ được duy trì ngay cả khi có đội thay đổi tên. Nếu một đội nào đó thay đổi tên, tất cả các vé sẽ có hiệu lực với cả tên đội mới và tên đội cũ trong thời gian diễn ra giải đấu. Nếu một đội nào đó được thay thế bằng đội khác với đội hình hoàn toàn mới trong đó mọi người chơi đều khác với danh sách đội thi đấu ban đầu, tất cả vé sẽ bị mất hiệu lực.

2
Dòng Tiền dùng dể chỉ đội hay cá nhân đánh bại đối thủ của mình hoặc được đặt ở cửa trên trong trận đấu sắp diễn ra. Cược Người Chiến Thắng Trận Đấu dùng để chỉ số bản đồ.

3
Thị trường Trực tiếp chỉ khoảng thời gian sau thời điểm chính thức bắt đầu trận đấu, nhưng trước thời điểm người chơi xuất hiện trên bản đồ. Tất cả cược trực tiếp được thực hiện trong giai đoạn chọn người được coi là hợp lệ. Thị trường đặt cược Trong Trận chỉ khoảng thời gian sau khi quá trình chọn người đã diễn ra và người chơi đã xuất hiện trên bản đồ.

4
Người chiến thắng giải thi đấu chỉ đội hay đối thủ cá nhân chiến thắng trong trận chung kết của giải vô địch Thể thao Điện tử.

5
Tất cả mọi thị trường sẽ được thanh toán dựa trên kết quả chính thức do hiệp hội hay cơ quan tổ chức thi đấu bộ môn Thể thao Điện tử liên quan công bố, có thể đăng trên trang web chính thức của hiệp hội hay cơ quan này. Mọi sự truất quyền thi đấu hay thay đổi kết quả sẽ không được xem xét để phục vụ cho mục đích cá cược.

6
Nếu trận đấu đối kháng bị hoãn thì mọi khoản cược đều sẽ vẫn được xem là có hiệu lực nếu trận đấu được nối lại trong vòng 12 giờ so với lịch thi đấu ban đầu.

7
Nếu dự đoán kết quả trận đấu đã bắt đầu và kết quả đã được công bố, tất cả cược đều được coi là có hiệu lực, bất kể việc người chơi không sẵn sàng, người chơi mất kết nối hay sự cố điện. Nếu dự đoán kết quả trận đấu không bắt đầu hoặc bắt đầu nhưng sau đó bị hủy bỏ, tạm dừng vì bất kỳ lý do gì và kết quả chính thức của trận đấu không được công bố trong 12 giờ sau giờ bắt đầu chính thức, tất cả cược sẽ mất hiệu lực, trừ cược ở những thị trường đã được xác định vô điều kiện.

8
Đối với Cược Trực tiếp, nếu dự đoán kết quả trận đấu được khởi động lại nhưng người chơi vẫn được chọn tương tự (khởi động lại); tất cả cược trong trận sẽ được hoàn lại, tất cả cược trực tiếp trong quá trình chọn người đều hợp lệ. Nếu trận đấu được khởi động lại và toàn bộ trận thi đấu được chơi lại có bao gồm quá trình chọn người mới (làm lại), tất cả cược trực tiếp và cược trong trận sẽ mất hiệu lực ngoại trừ cược trong những thị trường đã được xác định vô điều kiện.

9
Nếu số vòng đấu/bản đồ được thay đổi so với số trong tiêu đề thị trường, các cược chấp (handicap) và cược trên/dưới sẽ mất hiệu lực trong khi các cược theo dòng tiền (moneyline) vẫn được coi là hợp lệ.

10
Thị trường Chiến Công Đầu / Người đầu tiên đạt 5, 10, 15 hoặc 20 lượt tiêu diệt chỉ đội đầu tiên đạt được số lượt tiêu diệt cụ thể nào đó.

11
Các thị trường Tháp canh/Trụ/Trại lính Đầu tiên dùng để chỉ đội có được tháp canh/trụ/trại lính trước. Các cược hợp lệ ngay cả khi nó bị phá hủy bởi creep hay bị từ chối.

12
Thị trường Khoảng thời gian dùng để chỉ tổng số phút chơi được thể hiện trên bảng điểm khi kết thúc trận đấu. Đối với Dota 2, khoảng thời gian trước đợt creep đầu tiên không được tính vào tổng thời gian.

13
Thị trường Roshan/Baron/Rồng Đầu tiên chỉ đội tiêu diệt được creep trung lập mạnh nhất trước.

14
Cược Lần Tiêu diệt (Cược đội thắng, Hòa, Trên/Dưới & Chẵn/Lẻ) là số lần tiêu diệt do đội đối thủ hay cá nhân cạnh tranh thực hiện được vào thời điểm trận đấu chính thức kết thúc. Nếu có đội đầu hàng trước khi trận đấu kết thúc, toàn bộ lượt tiêu diệt đặt sau khi chiêu hàng sẽ được tính cho cược này. LƯU Ý: Số lần Tiêu diệt từ tháp và nhóm lính được tính vào tổng số chính thức như được minh họa trong bảng điểm. Số lần Chết do tự giết, tự tử và lính trung lập không được tính vào tổng số chính thức.

15
Cược Người thắng Vòng đấu là người thắng chính thức của vòng đấu hoặc một tập hợp các vòng đấu. Nó chỉ được áp dụng cho những ván đấu trong đó bản đồ được chia thành các vòng đấu riêng biệt

16
Cược Số Lần Tiêu Diệt Đối Thủ dùng để chỉ tổng số lượt tiêu diệt đối thủ của một người chơi cụ thể trong một Trận Đấu, bản đồ hay vòng đấu cụ thể.

17
Cược Dòng Tiền, Cược Chấp, Cược Trên/Dưới & Chẵn/lẻ trong Counter Strike dùng để chỉ số vòng đấu chiến thắng và sẽ được thanh toán khi có kết quả cuối cùng, bao gồm cả thời gian bù giờ (trừ khi được quy định khác).