Cược chấp điểm là gì?

Chấp điểm là loại cá cược khi một người chơi hoặc nhóm người chơi được dự đoán có khả năng chiến thắng cao hơn đối thủ (được dẫn trước khi trận đấu chưa bắt đầu). Chiến thắng sẽ thuộc về người chơi hoặc nhóm người chơi có điểm cao hơn sau khi kết quả cuối cùng đã được cộng thêm số điểm chấp nhất định. Các quy tắc còn lại của cược Chấp điểm được nêu rõ trong Quy tắc Cá Cược Cụ thể