Hình ảnh video trực tuyến đột ngột dừng lại và chuyển qua màu đen?

Nếu vấn đề này xảy ra, vui lòng khởi động lại trình duyệt của bạn. Chỉ cần khởi động lại hoặc nhấn F5 trên bàn phím của bạn.